کارآموزی حسابداری شهرداری

۱۹,۹۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان (-50%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

کارآموزی حسابداری شهرداری یک پروژه جامع درمورد نحوه محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری می‌باشد. در این گزارش کارآموزی در ابتدا به تعریف شهرداری پرداختیم و سپس فعالیت های مالی انجام شده در شهرداری را یه تفصیل مورد بحث و بررسی قرارگرفته و در انتها به محاسبه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.

این کارآموزی در 47 صفحه به صورت فایل word و کاملا قابل ویرایش آماده دانلود می باشد همچنین برای سهولت در استفاده نسخه PDF نیز برای دانلود اضافه شد. در ادامه بخش هایی از این گزارش کارآموزی ارزشمند را مشاهده می فرمایید.

همچنین برای استفاده از سایر مقالات اقتصادی و حسابداری میتوانید به صفحه مخصوص حسابداری وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

کارآموزی حسابداری شهرداری

همانطور که می دانیم در دنیای امروز نمی شود با کاتب و مورخ و یک وزیر اعظم و چند مشاور٬ مملکتی را چرخاند.جهان امروز برای رسیدن به آنچه که می خواهد نیازمند علم و فن آوری است٬ آن هم بگونه ای سیستماتیک. دیگر نمی توان حجم اطلاعات رادردفاترو برگه ها گنجاند٬ آن هم بدون ارائه راهکار و برنامه منظم. دنیای مابه دنبال کوچکترین جایی است که بتواند مقادیر زیادی اطلاعات و داده را به طرز باورنکردنی در خود ذخیره کند در واقع دنیای ما به دنبال این است که از نبودها٬ هستی بسازد و باور نکردنی ها رابه یقین تبدیل سازد. کارآموزی حسابداری شهرداری

بزرگترین واحد و موسسه و تشکیلات امروزه دولتها هستند. دولتها مجموعه ای بزرگ هستند که دارای زیر مجموعه های بسیار هستند که اگربخواهیم سرشاخه انشعاب آنها راگرفته و پیش برویم٬ کار بسیاردشواری می باشد . حتی این مجموعه هم خود زیر مجموعه های دارد.

همچنین زیر مجموعه هاو زیرمجموعه های آنها همگی باهم مرتبط هستند اینها از طرفی با یکدیگر ارتباط دارند و از سوی دیگر با مردم که تحت عنوان ارباب رجوع از آنها یاد می شود.

آشنایی با مکان کارآموزی

 1-1 تاریخچه شهرداری

از زمانی که تهران به صورت پایتخت سلسله قاجاریه در آمد افزون بر روش‌های سنتی که از دیرباز وجود داشت، حاکمان و کلانتران شهر نیز وظایفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها چون نظافت معابر و میاه و جلوگیری از تجاوز و نیرنگ در کسب و تخلفات دیگر در زمره تکالیف کنونی شهرداری‌‌ها قرار گرفت. در دوره ناصرالدین شاه نهاد حسبه که ریشه‌‌های تاریخی و دینی داشت به گونه ای زنده شد و با عنوان اداره احتسابیه گاه مستقل و زمانی منظم به نظمیه بی آن که وظایف آن دقیقاً روشن و تفکیک یافته از دیگر وظایف شهری باشد موظف به انجام اموری شد که در دورۀ بعد از مشروطیت نسبتا سامان بیشتری یافت.

البته در پیدایش این نهاد نیز اثرات خارجیان خاصه پس از مسافرتهای ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه به اروپا مشهود گردیده است. اقامت سفیران و نمایندگان خارجی در تهران آن روزگار دولت را نسبت به برپایی چنین نهادی مصمم‌تر کرد. در دوره ناصرالدین شاه نخستین وظیفه‌دار نهاد احتسابیه میرزا محمود خان کاشانی (عموی فرخ خان امین‌الدوله غفاری) با لقب احتساب آقاسی و بعد احتساب الملک بود. و پس از وی تا پایان جنبش مشروطیت خاصه پس از توسعه تهران چند تن دیگر نیز به همین لقب مفتخر شدند.

1-2 تعریف شهرداری:

یکی از سازمانهای مذکور سازمانی  شهرداری نام دارد. قبل از اینکه سراین بحث را بشکافیم یاد آوری نکته ای لازم می باشد.3نوع شرکت از لحاظ نوع و ماهیت وجود دارد:

 • شرکتهای خدماتی:که باارائه خدمات به مشتریان خود ادامه حیات می دهند.
 • شرکتهای بازرگانی:کالای تولید شده و آماده را به فروش می رساند.
 • شرکتهای تولیدی:که از مواداولیه وخام٬ کالای ساخته شده را به تولید وبه بازار عرضه می کند.

بستن حسابها و تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی:

بدین ترتیب در پایان دوره مالی و قبل از بستن حسابها٬ تعدیلات مورد نظر در دفاتر مالی شهرداری صورت می گیرد.برای این منظور ذخیره کافی جهت هزینه های انجام شده (تحقق یافته)و پرداخت نشده که می بایست تا پایان دوره عمل بودجه پرداخت گردد٬ به حساب تعهدات پرداختنی بستانکار می شود. مانده”حساب تعهدات پرداختنی”ضمن عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت بسته نمی شودبلکه مانده این حساب تحت همین عنوان یا عناوین دیگری از قبیل تعهدات دوره مالی گذشته یا اندوخته تعهدات سال گذشته به دفاتر سال جدید منتقل خواهد شد تا در  سال جدید  تعهدات سال گذشته از محل حساب مذکور پرداخت شود.

عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری و تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی به ترتیب زیر می باشد:

 1. بستن حسابهای تنخواه گردان پرداخت
 2. تعدیلات یا اصلاحات پایان دوره
 3. بستن حسابهای موقت
 4. بستن حسابهای دائمی
 5. تهیه و تنظیم گزارشهاشامل صورتحساب درآمد وهزینه- صورتحساب مازاد – صورتحساب ترازنامه – صورت حساب تفریغ بودجه.
کارآموزی حسابداری شهرداری

نمونه چند صفحه از کارآموزی حسابداری شهرداری

2-23 بستن حساب تنخواه گردان پرداخت :

قبل از تهیه و تنظیم تراز عملیات اسفند ماه از طرف امور مالی شهرداری به اداره تدارکات طی دستورالعملی ابلاغ می گردد تا بسبت به واریز تنخواه خود حداکثر تا پایان وقت اداری و آخرین روز اسفند ماه اقدام نماید. کارآموزی حسابداری شهرداری

امور مالی طبق مقررات اسناد تحویلی از متصدی تنخواه گردان را مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس اعلامیه بانکی مبتنی برواریز وجه باقی مانده به حساب بانک و بر مبناءاسناد ارائه شده در قالب برنامه های مربوطه حساب هزینه هارابدهکار و معادل آن تنخواه گردان پرداخت را بستانکار خواهد نمود.

ثبت عملیات مربوط به بستن حساب تنخواه گردان پرداخت:

 • حساب هزینه برنامه…

حساب بانکها – جاری هزینه

حساب تنخواه گردان پرداخت

بابت تسویه حساب با آقای…

 

2-24 تعدیلات یا اصلاحات:

در پایان دوره مالی پس از بستن حساب تنخواه گردان پرداخت٬هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده به حساب هزینه های هر برنامه منظور و به حساب تعهدات پرداختنی بستانکار می گرددو معادل همین مبلغ حساب برنامه اعتبارات بستانکار و حساب اعتبارات تخصیص بدهکار می گردد.

2-25 نحوه ثبت تعدیلات در پایان دوره:

 • حساب هزینه برنامه…ماده

حساب تعهدات پرداختنی

بابت انجام تعهدات هزینه در پایان دوره

 • حساب اعتبار تخصیص

حساب اعتبار برنامه….

بابت درآمدهای تحقق یافته ودر یافت نشده

 

فهرست  مطالب

فصل اول آشنایی کلی با مکان آشنایی

 • تاریخچه شهرداری
 • تعریف شهرداری
 • مراحل واگذاری یک پژوه به پیمانکار
 • نحوه نظارت مرکز و مناطق
 • طبقه بندی افراد و مسئولیت انها در این سازمان

فصل دوم فعالیت های انجام شده

 • حسابداری شهرداری
 • تکمیل موجودی و چگونگی جابجایی پول
 • نحوه امضا رسیدن اسناد و چک
 • طرز تنظیم بودجه و تفریق بودجه
 • طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
 • طبقه بندی هزینه ها
 • اسناد و دفاتر مورد عمل در حسابداری شهرداری
 • برگه حسابداری
 • مشخصات برگه حسابداری
 • مراحل تنظیم برگه حسابداری
 • ثبت نمره کردن برگه ها
 • دفتر صدور برگه
 • صورت حساب ها یا گزارش های مالی
 • مراحل انجام هزینه در شهرداری
 • پرداخت حقوق و دستمزد
 • تنخواه گردان پرداخت
 • پیش پرداخت و علی الحساب
 • بانک
 • صورت مغایرت بانکی
 • طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت
 • سپرده ها و وجوه امانی
 • بستن حساب ها و تهیه و تنظیم صورت حساب های مالی
 • بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
 • تعدیلات یا اصلاحات
 • نحوه ثبت تعدیلات در پایان دوره
 • بستن حساب های اعتباری
 • ثبت عملیات مربوط به بستن حساب های بودجه ای
 • بستن حساب های موقت
 • بستن حساب های دائمی
 • گزارش ها و یا صورت حساب های مالی
 • صورت درآمد و هزینه
 • صورت حساب مازاد
 • صورت حساب ترازنامه
 • مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی
 • صورت تفریق بودجه
 • کارآموزی حسابداری شهرداری

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات

3-1    نتیجه گیری

3-2   پیشنهادات

‫5/5 ‫(1 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

41-50

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “کارآموزی حسابداری شهرداری” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات