بررسی عزت نفس بین دانشجویان دختر

۱۴,۹۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان (-40%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

بررسی سطح عزت نفس بین دانشجویان دختر سال اول و چهارم رشته حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور  یک پژوهش کامل در رشته روانشناسی و علوم تربیتی است. این پژوهش در 5 فصل استاندارد به بررسی میزان عزت نفس دانشجویان دختر در یکی از واحد‌های دانشگاهی پیام نور پرداخته است.

این پژوهش به صورت فایل Word قابل ویرایش آماده دانلود و استفاده است و برای خوانایی و استفاده بهتر نسخه PDF مقاله نیز اضافه شده است.

در ادامه بخشی از این مقاله را مرور می‌کنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات روانشناسی به صفحه روانشناسی و صفحه علوم تربیتی وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بررسی سطح عزت نفس بین دانشجویان دختر سال اول و چهارم رشته حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور

بیان مسئله :

برخورداری از احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس مشابه یک سرمایه و ارزش حیاتی است و از  جمله عوامل عمده در شکوفایی استعداد ها و خلاقیت ها ست . به سخن دیگر فرآیند های شناختی  ،احساسات ، انگیزه ها ، تصمیم گیری و انتخاب متأثر از احساس ارزشمندی می باشد .

بنابراین خود به عنوان هسته شخصیت در تعامل با دیگران شکل می گیرد و شخص به تصویری از خویشتن به تناسب خود دریافت شده اش دست می یابد و با قضاوت و ارزش گذاری نسبت به خود دریافتی ، عزت نفس خویش را قوام می بخشد که این فرآیند نه غریزی بلکه اکتسابی است و در تعامل با دیگران شکل می گیرد که کیفیت آن نقش تعیین  کننده ای در تمامی کنش ها و کشش ها دارد و جوانب گوناگون زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. (شکوهی ١٣٦٨)

در چنین شرایطی ، شخص از هر چیز که درد عدم پذیرش را به هر شکل وخیم می کند اجتناب می ورزد چنین مردی در مسائل اجتماعی ، تحصیلی یا شغلی ، کمتر پیشرفت می کند ( ها ما چک ، ١٩٩٥  ،چیو ١٩٩٠) ،زیرا توانایی دستیابی به پیشرفت و انتظار دستیابی به آن را در خود نمی بیند. بر قراری و حفظ روابط دو طرفه و سالم اجتماعی برای او بسیار دشوار است و تنهایی و انزوا را بیشتر تجربه می کند. ( بلین و همکاران ١٩٩٣)

از آنجایی که عزت نفس با سازگاری روانی هم رابطه دارد ( شوایتزر و همکاران ١٩٩٠) افراد با عزت نفس پایین غالباً نشانه هایی از مشکلات و بیماری های روانی از جمله اضطراب و تجربه تنش شدید ـ استرس ( یانگزو و همکاران ١٩٩٠) را تجربه می کنند .

افراد با عزت نفس پایین توانایی خود را برای ابراز تمایلات جنسی ، مورد احترام و توجه بودن ، شنیدن انتقاد ، تقاضای کمک یا حل مشکلات را سرکوب می کنند .

شخصی که عزت نفس پایینی دارد برای اجتناب از قضاوتهای بیشتر و عدم پذیرش مکرر، دیوار های دفاعی را بر پا می کند . ممکن است خود را سرزنش کند ، عصبانی و نا امید شود یا خویشتن را در فعالیتهای آرمانگرایانه غرق نماید و گاه نیز به الکل یا مواد مخدر ( هورن و رود الف ١٩٨٧) ، روابط جنسی نا سالم ( بلاک ودی بلاسی ١٩٨٥) و بزهکاری ( گروگر وهانسن ١٩٨٧) متوسل شود . به بیان دیگر ، عزت نفس پایین با آسیب های فردی و اجتماعی فراوان همراه است .

صدها محقق به بررسی هزاران نفر در سنین و موقعیت های مختلف پرداختند تا عوامل مؤثر در عزت نفس را درک کنند . چه کسانی عزت نفس بالاتری دارند ؟

عزت نفس چه اهمیتی دارد؟

چگونه می تواند افزایش داده شود؟ و …..

بررسی کودکان به وضوح نشان داده است که شیوۀ فرزند پروری والدین طی سه یا چهار سال اول زندگی تعیین کننده ی میزان عزت نفس اولیۀ کودک است .

در خانواده هایی که والدین از حمایت عاطفی ، شیوه کنترل مردم سالارانه و مبتنی بر ملایمت ، گرمی و استدلال استفاده می کنند، فرزندان به مراتب عزت نفس بالاتری نسبت به فرزندانی دارند که در خانواده های استبدادی ، کاملاً آزاد گذار ( باربر و همکاران ١٩٩٢) یا طرد کننده ( ویت بک و همکاران ١٩٩٢) تربیت شده اند .

امّا اغلب تحقیقات مربوط به کودکان بزرگتر ، نوجوانان و بزرگسالان ، یک سؤال مشترک دارند : علت چیست و معلول کدام است ؟

ضرورت و اهمیت تحقیق :

بدون تردید افرادی که دارای احساس ارزشمندی و عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه کارآمدی بیشتری را نشان می دهند. بررسی عزت نفس بین دانشجویان دختر

پرورش احساس خودارزشمندی و عزت نفس درکودکان و نوجوانان از مهمترین رسالت های اولیاء و مربیان می باشد و در این ارتباط بیشترین نقش بر عهده الگوهای رفتاری است.

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است . عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند.( گرین برگ و همکاران ١٩٩٢ ).

یکی از مهم ترین عواملی که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند، آگاهی از خود است، یعنی توانایی تشکیل یک هویت و اختصاص دادن ارزشی به آن.

به بیان دیگر این ظرفیت در انسان وجود دارد که تعریف کند کیست وسپس ببیند آیا آن هویت را دوست دارد یا خیر. در واقع عزت نفس بعد ارزیابانه خود پنداره ـ توصیف فرد از خود ـ  است و اشاره به این دارد که چگونه خود را ارزشیابی می کنیم . پس اگر فرد بخش هایی از خودش را دوست نداشته باشد ، ساختار روانی او به شدت آسیب می بیند .

هدف کلی :  

بررسی و مقایسه سطح   عزت نفس بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور.

 

اهداف جزئی :

 1. بررسی سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال اول رشته حقوق در سال ٩٠
 2. بررسی سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال چهارم رشته حقوق در سال ٩٠
 3. بررسی سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال اول رشته الهیات
 4. بررسی سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال چهارم رشته الهیات
 5. مقایسه سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال اول در رشته حقوق والهیات
 6. مقایسه سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال چهارم در رشته حقوق و الهیات
 7. مقایسه سطح عزت نفس در دانشجویان دختر سال اول و چهارم رشته حقوق و الهیات
 8. بررسی رابطه سن و عزت نفس دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات
 9. بررسی رابطه معدل و عزت نفس دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات
 10. بررسی رابطه بین سن و عزت نفس دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق
 11. بررسی رابطه بین معدل و عزت نفس دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق
 12. مقایسه رابطه سن و معدل با عزت نفس در الهیات و حقوق

 

سؤ الات کلی :

 • آیا بین سطح عزت نفس   دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین سطح عزت نفس  دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین عزت نفس دانشجویان دختر سال اول رشته حقوق والهیات تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین عزت نفس دانشجویان دختر سال چهارم رشته حقوق و الهیات تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین سطح عزت نفس و سن دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق رابطه معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین سطح عزت نفس و معدل دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات رابطه معنی داری وجود دارد ؟
 • آیا بین سطح عزت نفس و سن و معدل در دانشجویان دختر در دو رشته الهیات و حقوق تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

 

فرضیه پژوهش :

 • بین عزت نفس دانشجویان دختر سال اول رشته حقوق والهیات تفاوت معنی داری وجود دارد .
 • بین عزت نفس دانشجویان دختر سال چهارم رشته حقوق والهیات تفاوت معنی داری وجود دارد .
 • بین سطح عزت نفس و معدل دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق رابطه معنی داری وجود دارد .
 • بین سطح عزت نفس و معدل دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین سطح عزت نفس و سن دانشجویان سال اول و چهارم رشته حقوق رابطه معنی داری وجود دارد .
 • بین سطح عزت نفس و سن دانشجویان سال اول و چهارم رشته الهیات  رابطه معنی داری وجود دارد .
 • سطح عزت نفس بین دانشجویان دختر سال اول و چهارم رشته حقوق تفاوت معنی داری وجود دارد .
 • سطح عزت نفس بین دانشجویان دختر سال اول و چهارم رشته الهیات تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف نظری متغیر تحقیق :

عزت نفس : عبارتست از احساس ارزشمند بودن ، این احساس از مجموعه افکار، احساسات و عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود و داشتن عزت نفس یک نیاز اساسی انسان است و چیزی است که ما پیوسته برای رسیدن به آن تلاش می کنیم ( ستوده ١٣٨٤) بررسی عزت نفس بین دانشجویان دختر

 

تعریف عملیاتی متغیر تحقیق :

عزت نفس : منظور آن نمره ای است که آزمودنی در پاسخ به پرسشنامه کوپر اسمیت دریافت می دارد . عزت نفس کوپر اسمیت شامل ٥٨ جمله است که آزمودنی باید در مقابل جمله ای که به او شبیه است جواب بله یا خیر بدهد .

تعریف نظری دانشجو :

علم جوینده ، طالب علم صـــ٥١٣ از فرهنگ فارسی معین

دانشجو ( ~ . )  ( ص صفا.) ١ـ طالب علم ، جوینده علم  ٢ـ شاگرد دورۀ آموزش عالی

 

تعریف عملیاتی دانشجو:

منظور من از دانشجو ، دانشجویان دختر رشته حقوق سال اول و چهارم و هم چنین دانشجویان دختر رشته الهیات سال اول و چهارم دانشگاه پیام نور هستند که این تحقیق روی آنها صورت گرفته است .

 

متغیر های تحقیق :

متغیر مستقل : عزت نفس

متغیر وابسته : سن ، معدل ، رشته ( الهیات و حقوق )

 

فهرست مطالب

فصل اول ( بیان مسئله و گزاره های تحقیق )

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف

سؤ الات کلی

فرضیات پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها

متغیر های تحقیق

فصل دوم ( ادبیات تحقیق )

ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل سوم ( روش شناسی تحقیق )

جامعه و نمونه

روش تحقیق

ابزار اندازه گیری

نوع تحقیق

اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری

روش اجرا

آزمودنی ها

فصل چهارم ( یافته های تحقیق )

جداول

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری )

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

ارائه نقطه نظرات

منابع

تعداد صفحات

41-50

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات