پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

۲۹,۹۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان (-54%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره یک پروژه کامل معماری و هنر است. در این پایان نامه تلاش شده در ابتدا به مفهوم و کارکرد ساختمان آمفی تئاتر، پیشینه و تاریخچه و همچنین جانمایی آن در یک شهرستان اشاراتی شود و با بررسی پلان آمفی تئاتر و تحلیل حجمی طرح به طرحی مناسب برای سالن تئاتر در شهر برسیم.

این پایان نامه در بیش از 100 صفحه به صوت فایل word و کاملا قابل ویرایش آماده دانلود می‌باشد، همچنین برای سهولت در خوانایی نسخه PDF نیز برای دانلود قرار داده شد.

در ادامه بخش‌های مختصری از این پایان نامه ارزشمند را مشاهده می‌کنید. همچنین برای مشاهده سایر مقالات معماری به صفحه مخصوص معماری و هنر وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش
دسته بندی‌ها: , برچسب ها: , , , , ,

مبانی نظری طرح

معماری قسمت قابل توجهی از فرهنگ جامعه مارادر خود تبلور دارد. به بیانی معماری همان فرهنگ پذیری یا هدایت ماده است که در عمل امانتداری است که به هر مرتبط باخور فرهنگ وهدایت خود را ارائه واو را متاثر نموده از جمله زمان ومکان رادر می نوردد. معماری از معانی نظری وعملی خود محتوا اعم از شکل وعملکرد و …می پذیرد واین معمار است که باتوجه یا بدون توجه به نظرات سفارش دهنده طرح در انتها به ارزشهایا ضد ارزشها نقش ایفا میکند وبه طراحی فضا می پردازد معماری بواسطه آن ارزشهایی که به آن اشاره شد به لحاظ کالبدی ومعنایی پیامداراست.

طرح از یک نظام ارزی تأثیر میپذیرد هم به لحاظ شکلی  وهم محتوایی قسمت عمده ای از تغییرات روزمره وشتابان  طرح ها به خاطر کم رنگ شدن ارزشها وجایگزین شدن ارزشهای جدید هستند تغییرات سریع وبنیادین در نظام ارزشی فرد وجامعه د ر تمام شئونات زندگی مشاهده می شود در سیاست اقتصاد هنر فرهنگ روابط اجتماعی اخلاق و…

تغییر ارزشها باعث ناپایداری در این عرصه ها می شود. درست از همین نقطه بحران آغاز می شود همان بحرانی که امروز گریبانگیر جوامع بشری شده است . از آنجا که تمام شئونات آدمی ارتباط مستقیم با معماری پیدا می کنند مومن بودن به یک نظام ارزشی ما به سوی یک معماری مطمئن  وقابل قبول رهنمود میشود. آفریده های هنری نمادین هستند وحتی جسمی که از یک اثر به انسان منتقل میگردد به هیچ طریقی دیگر قابل انتقال نمی باشد.  در حقیقت ابزار انتقال احساسات یک هنرمند نمادها هستند البته در هنر امروزی نماد به طور غیر مستقیم استفاده می گردند بطوریکه هنرمند برای القای حس مورد نظر خود آگاه از نمادها که پیوندی درونی بایک جماعت دارد استفاده مینماید.

در نتیجه هنر امروز احتیاج به توضیح ندارد فقط بیان یک حسن است که به مخاطب انتقال پیدا کرده و در تصمیم گیری وتفکر آزاد می گذارد. دراین پروژه نیز همین  روش برای ایجاد فضاهایی پررمز وراز استفاده گردیده است یعنی القاء حسی غریب در مخاطب که آنرا به تفکر واداشته وبر حسب بینش او در او تأثیر میگذارد.

در ک واقعیات از طریق احساس که صد البته در هر مخاطبی به گونه ای متفاوت شکل نگرفته ودر حقیقت مخاطب در ساختن فضا شریک می گردد.از طرف ساختمان نظامی از نشانه های زبان نیستندکه صرفاً وظیفه انتقال پیام رابرعهده داشته باشند. معماری پیش از آنکه حرفی برای گفتن داشته باشد باید فضایی برای زیستن فراهم آورد با اینکه یکی از مؤلفه های اصلی تجربه فضافهم معنا ومحتوابا پیام آن فضا است ولی مواجهه انسان با محیط مصنوع وحتی محیطهای طبیعی فقظ به جنبه ادراک معنای آن محیط محدودو منحصر نیست .

اصول وروشهای طراحی شهری در ایران، مبانی فلسفی وروانشاختی ادراک فضا، مجله معمار .ش 19، مجله شهرداریها .ش 29

تجربه فضایی جزیی از زندگی وآمیخته  با آن است زندگی روزمره هیچگا ه از تجربه فضایی ویا تجربه در مکان بودن تهی نیست اماهمه تجارب مربوط به ادراک پیام نیستند اگر تجربه کردن هم ارزش معنادار بودن دانسته شود آنگاه اگر معنایی از فضاادراک نکنیم باید نتیجه بگیریم که هیچ تجربه ای راهم از سرنگذرانده ایم کاملا واضح است که چنین نتیجه ای نادرست برخی از اوقات افراد پس از دیدن یک بنا میگویند با اینکه معنا و منظور ان رانفهمیدم ولی تجربه خوشایندی از حضور درآن فضادارم یا نفهمیدم چه می هواهد بگوید با این حال از رفتن در آن مکان لذت بردم این امر در مورد هنرها توصیف شود وبخش های مهمی از خود رااز دست ندهد.

بااین حال اغلب اوقات علت اینکه یک ساختمان یا فضا راناآشنا ونا مانوس احساس می کنیم اینست که برقراری ارتباط با آن بنا یا محیط برایمان ناممکن است عدم برقراری ارتباط مفهومی (Conceptual)   با ساختمان نیز خود نوعی از تجربه است ادراک معنا یا عدم ادراک معنا هردوبخشی از تجربه اند گرچه غنای بسیاری از تجارب فضایی در گرو ادراک معنا از محیط است اما برخی اوقات معلول ومتاثر از حضور معنایی متعالی است احساسی درونی که ازمکان برنمی خیزد بلکه رنگ وبوی خود رابرمکان می افکند.

معماری از این جنبه شاید بسیار به موسیقی نزدیک باشد اگر چه رنگ ارتباطات مفهومی وزبانی معنای در معمار بیشتر از موسیقی است وبه اصطلاح مرسوم موسیقی انتزاعی تر از معمار ی است ولی از جنبه فضای معماری با تجربه فضای موسیقایی با یکدیگر شباهت دارند ما وقتی باتمام وجود به موسیقی مورد علاقه مان گوش میدهیم در آن لحظه مستحیل در تجربه می شویم یعنی تجربه کننده وتجربه یکی میشود به عبارت دقیق تر آمیزشی حاصل می شود که مبتنی بر دوگانگی میان سوژه فاعل شناسنده موضوع مورد شناسایی نیست کلیتی یکپارچه در قالب تجربه است که در لحظه اکنون جریان می یابد.

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

سالن آمفی تئاتر کرمانشاه یکی از زیباترین سالن های گردهمایی و اجراهای هنری غرب کشور است

 فضای عمومی فضایی است که برحسب نیاز شهروندان پدید می آید واز این رو به روی عامه مردم گشوده است ویژگی این فضا اجازه دادن به حضور گروهها ی متفاوت مردم صرفنظر از طبقه اجتماعی قومیت تحصیلات سن وجنس آنهاست . فضای عمومی جایی است که تعامل اجتماعی وتجربه روزمره زندگی شهری در آن روی می دهد فصایی که تحت کنترل فرد یا حکومت وسازمانها ی دولتی نیست. بنابراین ایجاد فضاهای گفتگو وتعامل بین شهروندان پاسخگوی به نیاز جامعه مدنی است با فصل هایی که از نظر روانی عاطفی فعال باشندوامکانات ارتباطاتی و چهره به چهره انسانی در درون اجتماع شهری ودر کالبدی سازمان یافته رافراهم آورد.

اصول وروشهای طراحی شهری در ایران، مبانی فلسفی وروانشاختی ادراک فضا، مجله معمار .ش 19، مجله شهرداریها .ش 29

تحلیل مبانی نظری

درطرح بنافرم دايره شکل تالار اصلی ونحوه قرار گیری آن بسیار تاثیر گذار بوده ونقطه عطفی رابه وجود آورده که طراح دربیان کانسپت اثریش اینگونه بیان می کند که به نظر من فرم دايره ومنحني راه حل خوبی برای ارائه بود.هم فرم  مناسب درحال حركت وپایداری است وهم سه قوه تداعی می کند.وهم یک هندسه قابل بسط در همه جهات است.باتوجه به  دايره وهرم موجود آنچه که خواسته طراح بنا بوده به نظر می رسد تا حد مناسبی در حجم ظاهر شده ودر واقع حجم مزبور واج گیری آن ورسیدن یالها در یک نقطه نشان دهنده ترکیب  امور سه قوه مجریه ،مقننه،وقضاییه ودر نهایت رسیدن به یک نقطه اشتراک ووحدت در اوج می باشد.

تحلیل حجمی طرح

همانطور که گفته شد طرح از یک هرم منحني  ویک منحنی دایره ای شکل تشکیل گردیده است،این دو ارتباط مناسبي رابا معماری ساختمانهاي مجاوربرقرار ميكنند.استفاده ازفرم هندسي ايده بهتري است ودر فرايند دستيابي اطلاعات بصري براي ديدن بنا تامدتي چشم را به خود معطوف مي كند وبسيارزيبا وچشم نواز است وپايدار پس از تحليل

پلان ها ومقطع به نظر مي رسد كه عملكردها نيز درون حجم جايگاه مناسب خود رايافته درواقع نيم دايره جايگاه تالار اصلي گرديده كه باطراحي داخلي مناسب وبه قول طراح داراي زمينه هاي معماري سنتي مان برگرفته از نقشه دايره واجراي سقف كاذب وتايل هاي اكوستيكي فضاهاي داخلي هرچه بيشتر ومناسبتر با عملكرد مطابقت داده شده اند.مشخص است كه درطرح بنا خلوص وسادگي براي ايجاد عظمت وحالت نمادين جلوه گر شده اند.

كه اين مورد حتي درانتخاب مصالح ازجمله نوع سنگها پروفيلها نما و…تشديدشده است.احجام ساده وخوانا هستند وهردوحجم اصلي به رغم جدا بودن ازهم مشخص است كه به يك مجموعه يا هدفي معين تعلق دارد.كه اين مورد مي تواند مثبت تلقي گردد.درپرسپكتيوهاي داخلي منظر ها عليرغم تفاوت در مبلمان داراي زمينه هاي مشابه هستند وهمگي به خوبي نور پردازي كرده اند.

اصول وروشهای طراحی شهری در ایران، مبانی فلسفی وروانشاختی ادراک فضا، مجله معمار .ش 19، مجله شهرداریها .ش 29

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

نمونه چند صفحه از پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

تحليل پلان مجموعه

در قلب فرم منحني شكل تالار اصلي محلي با فرم نيمه صنعتي قرار گرفته اند كه به نظر مي رسدبه خوبي ودر جاي مناسبي قرار گرفته است .قسمتهاي ورودي به مجموعه از دو بال جانبي قرار گرفته است. وفضاهاي خدماتي در قسمت منحني شكل پايين قادرند به خوبي به استفاده كنندگان سرويس دهد.در حجم نيم كره سالنهاي كنفرانس وسالنهاي مخصوص كميسيونهاي مختلف وساير فضاها در همين قسمت قرار گرفته اند .فضاهاي خدماتي خاص رستوران ،نمازخانه وپاركينگ در محوطه قرار گرفته است.

بررسي كلي طرح

اين بنا يكي ازمعدودافتخارات معماري معاصر ايران محسوب مي شود.كه مي توان آن راايراني خواند در حالي كه از نظر زماني كاملا مدرن به شمار مي آيد.تركيب عملكردي حجم ومفهوم مورد نظر طرح تاحدي مناسب انجام گشته وساختماني در خورنمايندگان مردم ايران طراحي شده است .نكات فني اين مجموعه آموزنده مي باشد.تنوع فضاهاي پيش بيني شده ونحوه جايگزيني آنها بسيارمناسب مي باشد.يكي از مواردي كه مي تواند ازنظر منتقدان اين طرح جزمعايب به نظر برسد.عدم تركيب مناسب زمينهاي اطراف مجموعه با فرم بنااست در واقع فضا سازي وتوجه به فضاي سبز اطراف مجموعه مي تواند درجهت تقويت بصري اين فرم غير معمول اما قابل توجه به طراح كمك زيادي نمايد كه به نظر مي رسد اين امر قدري مورد بي توجهي قرار گرفته است.

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

اصول ومعیارهای کلی در طراحی تالار ها

توجه به ضوابط واصول طراحی وملاحضات برنامه ریزی درتمام مجموعه بخصوص در بخش تالار های گردهمایی بسیار بااهمیت تلقی می شود چرا که این قسمت از مجموعه بدلیل کاربردهای زیاد نکات پیچیدة فنی وصرف هزینه های بسیا ر از حساسترین فضاهای این گونه ابنیه به شمارمی آیند بنابراین باید قوانین وضوابط خاص در طراحی معماری آنها بکار گرفته شود تافضافضایی ایده آل بدون نقص وسودمند گردد. نکات زیر خلاصه ای از اصول اینگونه طراحی هاست که در ادامة همین بخش اجمالاً دربارة برخی از آنها صحبت به میان خواهد آمد.

  • تعیین ظرفیت واقعی فضا ومتراژ آن برمبنای تعداد صندلی ها وروشهای مختلف استقرار.
  • تعیین بهترین میدان دید واستفاده از شیب کف بطور احسن در سالن .
  • توجه به اصول طراحی آکوستیکی سالن ها از لحاظ حجم فرم وشکل سالن ورعایت نکات طراحی آکوستیکی داخل سالن .
  • طراحی منطبق با اصول تصویر پردازی نور پردازی وصدا گذاری بعنوان سه فاکتور اساسی سالن ها
  • توجه به مسایل حرارتی برودتی وتهویه مطبوع د رطراحی تالار ها وسایر فضاهای وابسته .
  • رعایت قوانین طراحی در صحنه وفضاهای پشتیبانی آن .

بی تردید بر شمردن مطالب اخیر به معنای بی ارزش تلقی شدن اصول ومبانی طراحی سایر فضاها همچون فضاهای اداری ، فرهنگی ، رفاهی ، خدماتی و… نخواهد بود ومسلماً هر کدام از فضاهای فوق الذکر منحصر به فرد خویش رااز نظر رعایت نکات ومعیارهای کالبدی ومعماری داراست که شایسته است ضمن پروسة طراحی لحاظ گردد.

تالار اجتماعات

تالار اجتماعا ت بایستی جامع کلیه مشخصات سایر تالار ها باشند بااین تفاوت که تعداد حاضرین در این گونه تالارها برحسب موارد استفاده از آن کاملاً متغیر است . لذا پیش بینی کلیه این موارد وتطابق مشخصات آکوستیکی تالار با موارد استفاده از آن فوق العاده مشکل وحتی گاهی غیر ممکن است . چنانچه ابعاد تالار طوری انتخاب گردد که در هنگام پربودن تالار 7 تا 9  متر مکعب فضابرای هر تماشاگر در نظر گرفته شود دراین صورت می توان به خوبی از آن تالار برای سخنرانی استفاده نمود.

تالار کنفرانسی

دراین نوع تالار بایستی علاوه بر آکوستیک به دید بدون مانع ومستقیم حضار توجه گردد وازاین رواختلاف ارتفاع ردیف ها از یکدیگر بایستی بیش از مقدار مورد لزوم برای آکوستیک باشد وبه خصوص به وضوح گفتار نیز بایستی توجه گردد که در این صورت شیب کف تالار خیلی بیش از سایر انواع تالارها وحجم آن کمتر از سایر تالار های مشابه انتخاب می گردد. جهت نیل به کیفیات آکوستیکی مذکور واستانداردهای مطلوب درآکوستیک تالار تدابیری اندیشیده می شود که تحت عنوان شیوه های فیزیکی باز تاباندن وتقویت صدا به طور خلاصه مطرح می گردد: – استفاده از باز تابنده های صوتی تنظیم پذیردر زاویه وموقعیت برای تقویت صدا.

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

فهرست مطالب

فصل اول:شهروجامعه

1-1تعریف جامعه

1-2جایگاه ومفهوم مشارکت درتوسعة سیا سی

1-3ضرورت های شکل گیری نظام شورایی

1-4نگاهي به ساختاروعملكردشوراهاي شهردرجهان

1-5شوراي شهرليكلن

1-5-1بخش اجرايي

1-5-2بخش خزانه داري شهر

1-5-3بخش برنامه ريزي

1-5-4بخش اقتصادوگردشگري

1-5-5بخش مهندسي ونقشه برداري

1-5-6بخش سكونت ها

1-5-6-1كميته خطي ميشي ومنابع مالي

1-5-6-2كميته توسعه اقتصادي

1-5-6-3كميته محيط زيست

1-5-6-4كميته طراحي وشهرسازي

1-6گردشگري واوقات فراغت

1-7آزادي اجتماعات

8-1موقعیت مربوط به شوراها

1-9سيرتحولي نمايش درايران

1-9-1تعزيه

1-9-2كليات طراحي ساختمان تكيه

1-10تئاترمدرن ومعماري تحول يافته ازآن

فصل دوم:اقليم شهرستان خرمدره

2-1اوضاع جغرافياي استان

2-2مشخصات جغرافيايي شهرستان خرمدره

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

2-3ويژگي هاي جمعيتي واجتماعي منطقه

2-4ويژگي اقتصادي

2-5شهرستان خرمدره

2-6ويژگي اقليمي

2-6-1دما وبارش

2-6-2طراحي دراقليم سرد

2-6-3مصالح

2-6-4پوشش گياهي

2-6-5طرح فضايي بنا

2-6-6انتخاب جهت ساختمان

2-7ويژگي هاي تاريخي وفرهنگي

2-7-1وضع بناها ومحوطه تاريخي وفرهنگي شهر

2-7-2روندشكل گيري شهر

2-8بافت وسازمان شهرخرمدره

2-9شناخت عناصراقليمي

2-9-1تابش آفتاب

2-9-2دماي هوا

2-9-3رطوبت هوا

2-9-4بارندگي

2-9-5باد

2-10وجه تسمه واژه خرمدره

2-11تاريخ خرمدره

2-12راههاي خرمدره

2-13مكان يابي وتجزيه وتحليل

2-13-1مكان يابي

2-13-2تجزيه وتحليل سايت

فصل سوم: آشنايي باموضوع طرح وبرنامه فيزيكي

3-1اهداف طراحي مجموعه تالارشهرخرمدره

3-2ساختارسازمان مجموعه

3-3برنامه معماري طرح

3-3-1روش تخميني

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

3-3-2روش قياسي

3-4ساختارفيزيكي مجموعه

3-5اصول ومعيارهاي كلي درطراحي تالار

3-6تالاراجتماعات

3-7تالاركنفرانسي

3-8برنامه فیزیکی

فصل چهارم:آشنايي باموضوع طرح ،بررسي نمونه خارجي وايراني

4-1بناي ساختمان سياتل

4-2تالارشهراستين

4-3تالارشهربوستون

4-5سيتي هال اتاو ا

 4-6ساختمان  لندن GLA

4-7تالارشهركرمانشاه

4-8تالارشهراصفهان

فصل  پنجم:آشنايي باطرح،مباني نظري   طرح

5-1مباني نظري

5-2معرفي تالار شهرها

5-3تحليل حجمی طرح

5-4تحليل پللان مجموع

5-5بررسي كلي طراح

5-6مباني نظري چيست

5-7ويژگي هاي مباني نظري

5-7-1صرفه جوي درانديشه ها

پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره

5-7-2افزايش رفتارهاي  خودآگاهانه

5-8ماهيت نظري

5-9نقش بنا ها و فضاهاي عمومي در شهر

5-10فرم اصلي

5-11محل قرارگيري جرم

5-12ايجاد پيچيدگي وانفجاردر فرم

5-12-1گزينه هاي طراحي

5-12-2تحليل سايت و مكان نمايي ساختمان

5-13مباحث نظري و سوابق موضوع 109

5-13-1علت انتخاب و ضرورت پروژه

5-13-2علت انتخاب مو ضوع

5-14ايده هاي شكل دهنده طراح نهايي

0/5 (0 Reviews)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

بیش از 100

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “پایان نامه معماری تئاتر شهر خرمدره” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات