پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

۱۱,۹۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان (-37%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار یک پاورپوینت برای رشته کشاورزی است که در آن به مفهوم کسب سود در کشاورزی  میپردازیم. در این پاورپوینت به پاسخ این سوال میپردازیم که برنامه ریزی مالی و کسب سود در کشاورزی چیست و ضرورت آن چیست؟

به همراه این پاورپوینت یک نسخه مقاله با عنوان چارچوبي براي كشاورزي پايدار به طور رایگان برای دانلود ارائه میگردد.

در ادامه با آقای کافی نت همراه باشید تا بخشی از این پاورپوینت را مشاهده بفرمایید.

سنجش

سود دهی یکی از مهم ترین اهداف کشاورزی پایدار

—رسیدن به سود دهی در کشاورزی یکی از مهم ترین اهداف کشاورزی پایدار است. چون ممکن است با این سوال مواجه شویم که:

—براي چه كشاورزي مي‌كنيم؟

طرح مديريت فراگير

طرح مديريت فراگير چارچوبي براي تصميم‌گيري كشاورزي در تعيين اهداف بلند مدت، طرح تفصيلي مالي، طرح بيولوژيكي و برنامه‌هاي نظارتي است.كشاورزي پايدار به دنبال تداوم رشد اقتصادي، نظارت محيط زيست و مسووليت اجتماعي است. پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار اين سه روند بايد در هر واحد كاري گنجانيده شود. تصميمات مربوط به كشاورزي پايدار بايد سلامت محيط زيست و وضعيت اقتصادي كشاورز و سود تعاوني‌ها را افزايش بدهد.

بر اساس مديريت جامع‌نگر مي‌توان در راستاي اهداف فوق‌الذكر پيش رفت و تكنيك‌هايي را به كار گرفت كه به طور خودجوش جامعه را در نظر گرفته و اقتصاد و محيط زيست قبل از هر گونه اتخاذ تصميم مورد توجه قرار گيرد.

پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

نمونه پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

مديريت جامع نگر را مي‌توان مانند ساير مهارت‌ها آموخت و افرادي كه به طور جامع نگر مديريت مي‌كنند، كيفيت زندگي را بهبود بخشيده و ثروت واقعي توليد مي‌نمايند و همزمان اراضي و محيط زيست خود را بهسازي مي‌كنند. آنها توانايي طرح سوالات درست و پاسخ‌گويي به آنها را داشته و حركت به سوي اعتماد به نفس كامل را در آ‌ينده براي خود رقم مي‌زنند.

مديريت جامع براي كشاورزاني كاربرد دارد كه سود مداوم، زندگي بهتر و وقت كافي براي تفريح مي‌خواهند. در مجموع روشي است براي سرگرمي، پول درآوردن و حفاظت از منابع طبيعي «همه به طور هم زمان».

مديريت جامع، فرآيند تهيه و درك همه ابزارها و گزينه‌هايي است كه هر روز با ‌آنها برخورد داريم. وقتي فردي به طور جامع مديريت مي‌كند، مي‌داند كه به چه «آري» و به چه «نه» بگويد.

مديران جامع‌گرا، مديريت بحران را آموخته و به سوي رونق برنامه‌ريزي شده حركت مي‌كنند.

آنها مي‌توانند امور مالي و پولي را به طور منطقي مديريت كرده و زمان بيشتري را براي تفريح داشته و مطابق با ارزش‌هاي خود زندگي را سپري كنند و سرشار از اعتماد به نفس باشند. به اين ترتيب تصميمات آنها محيط زيست و جامعه آنها را بهبود بخشيده و منجر به دنياي بهتر براي آيندگان خواهد شد.

فرآيند مديريت جامع و فراگير

همان طور كه از كلمه جامع بر مي‌آيد، منابع به جاي جزء به صورت كل و جداي از محيط حاكم بر آنها اداره مي‌شوند. تعريف كلي شامل فهرستي از عوامل موثر در تصميم‌گيري و منابع مالي و انساني در دسترس است. به اين ترتيب يك هدف جامع پديدار مي‌شود كه شامل كيفيت بر پايه ارزش، فهرستي از اقلام كشاورزي مورد نياز و چگونگي حفظ اراضي در آينده است. پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

افرادي كه اهداف را با خوش‌بيني دنبال مي‌كنند، شانس موفقيت بيشتري دارند؛

چون هدف جامع‌نگر مبتني بر ارزش‌هاي عميق تصميم‌گيران است، به آنان بينش كافي جهت طرح پرسش‌هاي بهتر و عميق‌تر را داده و در نتيجه تصميمات بهتري اتخاذ مي‌گردد.

از جمله اينكه براي چه كشاورزي مي‌كنيم؟

براي انجام چه كاري اين چنين تلاش مي‌كنيم؟

چه دنيايي براي آيندگان خود مي‌خواهيم؟

يك برنامه كشاورزي يا زراعي براساس اين پرسش‌ها تدوين شده و يك برنامه قدرتمند را فراهم مي‌آورد.

هدف جامع و فراگير، هسته اصلي مديريت جامع‌نگر بوده و به طور مداوم به اين نكته اشاره دارد كه چنانچه تصميمات درستي در شرف گرفتن باشد، هدف چيست؟

توجه داشته باشيد كه براي تداوم كار كشاورزي و زراعت بايد سود آن بيشتر از سود سرمايه‌گذاري در ساير فعاليت‌ها يا بازده سرمايه باشد.

برنامه ‌ريزي مالي

مديران جامع‌نگر از يك برنامه مالي قوي استفاده مي‌كنند كه آنان را قادر مي‌سازد تا تصميماتي را اتخاذ كنند كه همزمان براي محيط زيست، مردم منطقه و هدف نهايي مفيد باشد.

برنامه مالي جامع، نقشه و مجموعه‌اي از راه‌كارهايي است كه بر اساس آن بتوان سال مالي را طي كرد و از سود پايان سال اطمينان حاصل كرد. برنامه‌ريزي مالي جامع نسبت به برنامه‌ريزي مالي سنتي از چند جهت متفاوت است.

بودجه جريان وجه نقد، شامل برآورد درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري و تخصيص هزينه‌هاي متغير و ثابت است.

تلاش مي‌شود كه هزينه‌ها كمتر از درآمد ناخالص پيش‌بيني شده باشد تا وقتي كه مخارج پيش‌بيني شده طرح از درآمد برآوردي كمتر باشد، كمبود نقدينگي وجود نداشته و نياز به اخذ وام از بانك نيست و همه چيز به خوبي پيش مي‌رود.

اما در بسياري از موارد هزينه‌ها با درآمد ناخالص برنامه‌ريزي شده برابراست يا سود بسيار نازلي به دست مي‌آيد.

بايد توجه داشت كه همين سود كم نيز ممكن است به دليل عواملي مانند آفات و نوسانات هوا و بازار از بين برود. گرچه عموما ما عادت داريم بگوييم سال آينده همه چيز بهتر مي‌شود.

با برنامه‌ريزي مالي جامع درآمد پيش‌بيني شده و برنامه‌ريزي مي‌شود سپس سود مورد نظر تخصيص مي‌يابد.

اين مهم شديدا در نحوه اختصاص بقيه بودجه اثر مي‌گذارد. برنامه‌ريزي براي سود، قبل از اختصاص هر هزينه تفاوت اصلي بين برنامه جامع و سنتي است. بعد از برنامه‌ريزي سود، هزينه‌ها بر اساس معيارهاي زير جذب و تخصيص مي‌يابند:

– توليد ثروت

– غيرقابل اجتناب بودن

هزينه‌هاي ثروت‌زا، هزينه‌هايي هستند كه منجر به سودآوري در دوره جاري مي‌شوند و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير هزينه‌هايي هستند كه در هر صورت بايد پرداخت شوند. (ماليات، پرداخت بابت اجاره زمين).

در حالي كه هزينه‌هاي نگهداري هزينه‌هايي هستند كه به رغم اين كه براي تجارت ضروري است، براي دوره جاري سوددهي ندارد. از مفهوم هزينه سربار يا هزينه‌هاي ديگر به هيچ وجه استفاده نمي‌شود. در برنامه‌ريزي مالي جامع نظارت به صورت ماهانه انجام مي‌شود و اين باعث مي‌گردد كه در مسير سود برنامه‌ريزي شده حركت و هر گونه انحراف از برنامه خيلي سريع آشكار گردد و قبل از وخامت اوضاع، تدبير لازم جهت اصلاح صورت پذيرد. پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

مقايسه بين بودجه گردش وجه نقد و بودجه جامع نشان مي‌دهد كه در هر دو، درآمد پيش‌بيني شده يكسان است؛ اما در بودجه گردش وجه نقد كه هزينه‌هاي عملياتي و اداري و سرمايه‌اي از درآمد كسر گرديد. كاهش (افزايش) نقدينگي به وجود مي‌آيد. در حالي كه در بودجه جامع‌نگر هزينه در قالب هزينه‌هاي ثروت‌زا و غيرقابل اجتناب و هزينه‌هاي نگهداري با حفظ سود برنامه‌ريزي شده از درآمد كسر و با پرداخت ديون افزايش (كاهش) نقدينگي را نشان مي‌دهد. برنامه‌ريزي مالي جامع بيش از آنچه در اين مقاله اشاره شده است، وسعت دارد.

جوانب ديگر آن شامل مديريت ديون، هزينه‌يابي بر مبناي هدف، استفاده از بودجه توليد براي خريد و فروش و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. در بودجه گردش وجه نقد توليد هدف بوده و سود هدف نيست. در برنامه‌ريزي مالي جامع سود هدف است و توليد وسيله نيل به آن باشد. برنامه‌ريزي براي سود بالا مديريت را ناچار مي‌سازد تا به عواملي كه منجر به سود پايين مي‌شود، غلبه كند. مديريت جامع‌گرا با روش‌هاي مناسب همانند آينه شفاف، كاركرد طبيعت را نمايان ساخته و در نتيجه اين اطمينان را فراهم مي‌سازد كه زراعت و كشاورزي ما در طي زمان قوام و دوام خواهد داشت.

براي درك بهتر شيوه كاركرد طبيعت، فرآيندهاي اساسي آن بايد بررسي شود، چهار فرآيند اصلي در سيستم‌هاي طبيعي وجود دارد كه عبارتند از:‌

-آب به صورت باران بر روي زمين مي‌بارد و از خاك گذر كرده و به زمين فرو رفته و تبديل به سفره‌هاي آبي مي‌شود. وقتي گردش آب كارآمد باشد، آب به كندي از جريان‌هاي زيرزميني به داخل چشمه‌ها و رودها گذر كرده و به اين ترتيب فرسايش خاك نخواهيم داشت. اگر تمركز گياهي در خاك كم باشد، عمده آب به سرعت طبيعت را دچار رانش كرده و موجب فرسايش خاك مي‌شود. از اين رو آب بسيار وارد خاك شده و سيل همه‌گير فرا مي‌رسد.

توجه داشته باشيم كه سيكل موثر آب در طبيعت براي بقاي كشاورزي ضروري است.

-فرآيند دوم، چرخش مواد معدني از طريق سيستم بيولوژيكي است در سيستم

پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار

بيولوژيكي از خاك به گياه و از گياه به حيوان و دوباره به خاك در حال گردش مي‌باشد. امور كشاورزي كه چرخه مواد معدني را مختل مي‌سازد، تنها موجب كاهش دوام مزرعه مي‌شود.

– فرآيند سوم تمايل گياهان و اجتماعات جانوري به سوي تنوع بيولوژيكي است. هرچه تنوع بيشتر باشد ثبات بيشتري در سيستم ديده مي‌شود. تنوع بيولوژيكي، هزينه كنترل آفات را كاهش مي‌دهد.

چرخش محصول اولين قدم در افزايش تنوع بيولوژيك مي‌باشد.

‫0/5 ‫(0 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

11-20

فایل PDF

ندارد

فایل پاورپوینت

دارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “پاورپوینت سوددهی اقتصادی در کشاورزی پایدار” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات