بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي

۳۹,۹۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان (-37%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي یک پایان نامه کامل در رشته روانشناسی و علوم تربیتی است. در این پایان نامه در 5 فصل استاندارد به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین خلاقیت و شخصیت افراد (درونگرایی و برونگرایی) رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟ در راه پاسخ به این پرسش از پرسشنامه های استاندارد  خلاقيت عابدي و شخصيتي آيزنگ استفاده کردیم و با تجزیه و تحلیل داده های آماری به نتایج جالبی در این زمینه دست یافتیم.

این پایان نامه به صورت فایل Word قابل ویرایش آماده دانلود و استفاده است و برای خوانایی و استفاده بهتر نسخه PDF مقاله نیز اضافه شده است.

در ادامه بخشی از این پایان نامه را مرور می‌کنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات روانشناسی به صفحه روانشناسی و صفحه علوم تربیتی وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

ما دراين پ‍ژوهش به دنبال بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي (برونگرا، درونگرا) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه هستيم.و فرض ما در اين پژوهش اين است كه بين خلاقيت و شخصيت افراد رابطه ي معني داري وجود دارد.

براي بررسي فرضيه مورد نظر و آزمون متغيرهاي پژوهش كه شامل خلاقيت و شخصيت برونگرا و درونگرا است از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال است و بر روي 120 دانش اموز دختر مقطع متوسطه  اجرا شده و براي خلاقيت نيز از آزمون خلاقيت عابدي استفاده شد.همچنين براي آزمون فرضيه از روش   استفاده شده است كه   محاسبه شده (14/9) بزرگتر از   جدول در سطح معني دار 0.01 (63/6) است بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم كه بين خلاقيت و وي‍ژگي هاي شخصيتي رابطه معناداري وجود دارد.

بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي

نمونه یک صفحه از پایان نامه بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي

مقدمه:

بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ايران، بخصوص در پنج سال دوم (طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران) اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بينديشد و به جاي وابستگي و استفاده از دست آوردهاي اقتصادي و فرهنگي ديگران، مولد دانش، تكنولوژ‍ي و فرهنگ مناسب براي زندگي مستقل، فعال و خلاق در عصر دانايي باشند.اين موضوع اخيراً توجه بسياري از دانشمندان و مسئولان كشورهاي مختلف به ويژه ممالك در حال توسعه را به خود جلب كرده است به نحوي كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظري صرف به نظري توام با عمل پرورش افراد پويا و خلاق به جاي افراد ايستا مورد توجه خاص قرار گرفته است.

شناسايي و به عرصه ظهور رسانيدن برخي از استعدادهاي انساني كه تاثيرات عميقي بر جامعه مي گذارد از جمله خلاقيت، تفكر، مساله يابي.

از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش اين قرن خلاقيت است كه يكي از ويژگي هاي ممتاز انسان به شمار مي رود و همين وي‍ژگي است كه انسان را از ماشين و حيوان متمايز مي سازد و يكي از عوامل پويايي و تكامل فرهنگي و صنعتي است.پيشرفت هاي سريع در عرصه ي تكنولوژي و وابستگي انسان به تكنولوژي خودكار توجه به نظام آموزشي را بيشتر مي كند.

در چنين وضعيتي نظام آموزشي زماني مي تواند در رسالتش موفق گردد كه قادر به تربيت دانش آموزان خلاق باشد.گرچه براي آموزش خلاقيت راهكار ثابتي وجود ندارد اما شناسايي عوامل موثر بر آن محيط هايي را كه خلاقيت را بهتر رشد و شكوفا مي سازد مي تواند برنامه ريزان نظام آموزشي راواداربه طراحي فعاليت هاي مربوط به آن ويژگي انسان ياري دهد.

و با توجه به اين كه خلاقيت امري اكتسابي است و به شخصيت فرد بستگي دارد بنابراين آگاهي از تفاوت هاي شخصيتي مي تواند ما را در شناخت و پرورش افراد خلاق ياري دهد وقتي قبول كرديم انسان ها در ويژگي ها و خصوصيات ذاتي و اكتسابي با هم تفاوت دارند در پي آن نخواهيم بود كه از همه انتظارات يكسان داشته باشم و با توجه به اين  تفاوت هاي فردي و شخصيتي، جوامع و بخصوص متخصصين و صاحبان امر بايد تلاش كنند تا افراد خلاق و خصوصيات بارز آن ها را شناسايي كنند و در پروررش اين گونه استعداد ها بكوشند تا در آينده شكوفايي اين افراد، به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهند.

 

بيان مسئله:

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن انديشمندان، روانشناسان و دانشمندان علوم انساني را به خود مشغول نموده، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار عمل در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان مي باشد.اصولا يكي از شاخه هاي رشد و ابتكار هر كشوري شكوفايي و تجلي خلاقيت و ابتكار عمل به عنوان زير ساخت آن جامعه مي باشد.

جوامعي كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احيا و شكوفا سازند از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايي عمل برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت، پرورش  و تعالي  شكوفا نشود ركود عملي، صنعتي و فرهنگي را بايد برا ي آن جامعه انتظار داشت. بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي

يكي از مهم ترين هدف هاي آموزش و پرورش ، تربيت دانش آموزان خلاق است زيرا خلاقيت عامل كليدي كليه پيشرفت هاي بشري بوده و خواهد بود بنابراين در سياست گزاري هاي آموزشي خلاقيت پرورش افراد خلاق از اولويت خاصي برخوردار مي گردد.خلاقيت از موضوعاتي است كه در تحقيقات عملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است دلايل اين غفلت را مي توان در موارد زيربيان نمود:

  • وجود عقايد سنتي مبتني بر ارثي بودن و بي تاثير بودن تربيت بر آن.
  • كم بودن افرادي كه داراي قوه خلاقيت هستند در سطح جامعه
  • اعتقاد به اين كه افراد باهوش در زندگي موفق تر از افراد خلاق هستند و در نتيجه نبودن رغبت به پرورش افراد خلاق.

 

اهداف تحقيق:

بيان اهداف تحقيق جزء لاينفك در هر تحقيقي است برا ي آن كه اهداف تحقيق به صورت   عيني تر بيان شوند به دو دسته تقسيم مي شوند:

اهداف كلي: كه به صورت كلي و آرماني بيان مي شوند.

اهداف فرعي: كه به صورت عيني بيان مي شوند.

اهداف كلي اين تحقيق عبارتند از:

هدف كلي بررسي روابط بين خلاقيت و و يژگي هاي شخصيتي (درون گرايي – برون گرايي) دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه

همچنين اهداف فرعي عبارتنداز:

بررسي رابطه خلاقيت با درون گرايي دانش آموزان

بررسي رابطه خلاقيت با برون گرايي دانش آموزان، بررسي ميزان خلاقيت دردانش آموزان

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

محيط هاي آموزشي وظيفه دارند شرايط لازم براي پرورش و ايجاد فكر خلاق و رشد تواناييهاي دانش آموزان را فراهم مي كنند، روش هاي سنتي آموزش و يادگيري به رشد و توانايي ها و ايجاد تفكر خلاق كمك نمي كند.

دانش آموزان براي يادگيري نياز به محيط مناسبي دارند كه با آن در تعامل باشند و با كمك گرفتن از آن به ابداع، نوآوري دست بزنند وو توانايي هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كنند در طول دوره ابتدايي ركورد و كاهش قابل توجهي توانايي هاي خلاقيت كاملا محسوس است.بخشي از اين مشكل مربوط به عوامل ساختاري مدرسه يعني مدير و معلمان كه تعامل مابين آن ها جوي را در مدرسه حاكم مي كند كه خيلي از مسايل را تحت الشعاع مي گيرد. بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي شخصيتي

بي توجهي قابل چشم گيري به جو مدرسه انجام مي گيرد، از طرفي ديگر خلاقيت ممتاز ترين توانايي هاي شناختي انسان است.

خلاقيت سبب مي شود افراد قادر باشند خودرا با تغييرات در آينده وفق دهند.

شرايط متغيير زندگي هر لحظه فرد را در برابر مساله اي قرار مي دهد كه داشتن آفرينندگي نوآور و قدرت حل مسئله مي تواند او را در سازگاري با محيط ياري دهد نگاه واقع بينانه به آينده در زمينه شتاب تغييرات تكنولوژي و اجتماعي ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش در روش هاي آموزشي و اهداف خود تجديد نظر نمايند و مسايلي نظير تفكر خلاق، كارگروهي تلفيق مواد درسي جايگزين.

 

فرضيه تحقيق:

دانش آموزان برون گرا نسبت به دانش آموزان درون گرا خلاق تر هستند.

 

سوالات تحقيق:

  • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درون گرايي) رابطه وجود دارد؟
  • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (برون گرايي) رابطه وجود دارد؟

 

تعريف عملياتي:

خلاقيت: نمره اي كه فرد در آزمون خلاقيت مي گيرد

فرد خلاق: فردي كه در آزمون خلاقيت عابدي از [85] پايين تر است.

برون گرا: فردي كه در آزمون شخصيت آيزنگ نمره بالاتر از [50] كسب نمايد.

درون گرا: فردي كه در آزمون شخصيتي آيزنگ نمره كمتر از [50] كسب نمايد.

 

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول:

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت و ضرور ت تحقيق

فرضيه تحقيق

سوالات تحقيق

تعريف عملياتي

فصل دوم:

پيشينه تحقيق

خلاقيت چيست

تفكر خلاق

عوامل موثر در خلاقيت

نقش اطلاعات در خلاقيت

انگيزش و خلاقيت

خلاقيت و ميزان خودپذيري

تخيل خلاقيت

عوامل خانوادگي

ويژگي هاي افراد خلاق

ويژگي هاي دانش آموزان خلاق

چگونه مي توان خلاقيت را در دانش آموزان پرورش داد

هوش و خلاقيت

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

شخصيت چيست

فرآيندهاي اصلي در رشد شخصيت

ساختار خانواده

ترتيب تولد

تفاوت هاي جنسي

عدم حضور پدر و شاغل بودن مادر

آثار اوليه گروه همسالان

نظريه فرويد در مورد شخصيت

ساختار شخصيت از نظر يونگ

سنخ هاي شخصيتي در نظريه يونگ

نظريه ي آيزنگ درباره ي شخصيت

روش هاي سنجش شخصيت

فصل سوم:

جامعه آماري و حجم نمونه

روش اجراونمره گذاري

روش اجراي آزمون

ابزار نمونه گيري

نمونه آماري وروش نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

فصل چهارم:

تجزيه و تحليل آماري

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

پيشنهاد به خانواده ها ودست اندركاران تعليم وتربيت

پيشنهاد به ساير پژوهشگران

جايگاه مسئله ي پژوهش درعرصه علم وكاربرد

قلمروتحقيق

منابع

پيوست

 

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

81-90

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات