بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

۲۹,۹۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان (-39%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی یک پایان نامه کامل و جامع در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی است.  در این پایان نامه تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که خانواده چه نقشی در حیطه مسئولیت پذیر شدن فرزندان خود در جامعه و در سن نوجوانی ایفا میکند.

این پایان نامه در پنج فصل کامل و جامع آماده شده مطابق اصول پایان نامه نویسی آماده شده و با فرمت word کاملا قابل ویرایش و آماده ارائه می باشد همچنین برای سهولت در استفاده نسخه PDF را نیز اضافه کردیم. در ادامه فهرست مطالب و بخش های کوتاهی از متن قابل مشاهده می باشد.

برای استفاده بیشتر از مقالات روانشناسی و علوم تربیتی و دانلود و بررسی آنها می توانید به صفحه مخصوص روانشناسی و صفحه مخصوص علوم تربیتی وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر در مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در حیطه خانواده و جامعه.روش پژوهش در این تحقیق میدانی و به صورت پرسشنامه بسته می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی خوشه ای می باشد.تعداد نمونه 120 نفر می باشد. بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

فرضیات در این پژوهش

1-بین وضعیت اقتصادی و میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان رابطه وجود دارد

2-بین رسانه های گروهی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد

3-بین مسئولیت پذیری والدین بر مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد

4-بین که کادر مدرسه در میزان مسئولیت پذیری آنها رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از پژوهش رابطه معنا داری بین موقعیت اقتصادی خانواده ها با جنبه آموزشی مدارس غیر انتفاعی به عنوان یکی از علل انتخاب مدارس غیر انتفاعی وجود نداشت .

 

واژگان کلیدی :مسئولیت پذیری، دانش آموزان، جامعه، خانواده

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

نمونه یک صفحه از پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

مقدمه

مسئولیت پذيري به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است.

بایستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند. تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون كند. انسانهاي امروز بيش از بيش نيازمند پذيرش مسئوليت براي زندگي و سرنوشت خود هستند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه مبناي آموزش و پرورش آنها مبتني بر افزايش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعيين سرنوشت و ساخت كيفيت زندگيشان باشد و براي رسيدن به اين اهداف، سعي و كوشش و برنامه ريزي دقيق لازم است.

همانطور كه مي دانيم انسان اجتماعي متولد شده و از زماني كه كودك به مادرش مهر مي ورزد و يا به ديگران احساس عشق  ، حد و يا دشمني مي كند ، اجتماعي است . روان شناسان تربيت اوليه را در شكل گیري شخصيت كودك بسيار مؤثر دانسته اند . بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

فرويد اولين كسي كه نقش نخستين تربيت را در تشكيل شخصيت كودك عنوان كرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از اين دريچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصيل آن بپردازند . چرا كه شخصيت هر فرد از تركيب دو زمينه فطري و اكتسابي صورت مي پذيرد .

بدين معنا كه بعضي از خصوصيات زمينه وراث و ژنتيكي دارند و برخي از آنها اكتسابي است. رفع نيازهاي زيستي نوزاد و گرفتن پستان مادر و مكيدن و شيرخوردن، خوابيدن و نظاير آن، به طور غريزي و بدون آموزش صورت مي پذيرد. ولي در زمان اندك، زماني كه كودك دست خود را براي گرفتن اشياء ( خوب یا بد ، خطرناك و يا بي خطر ) دراز مي كند، وقتي كه سراپا ايستاده آهنگ راه رفتن مي كند، آموزش و پرورش اهميّت و ضرورت خود را مي نماياند، در اين موقع است كه مرحله ي يادگيري كودك آغاز مي گردد.

اساس يادگيري اجتماعي كودك كه با مشكلات آموزشي نيز توأم است. از وقتي شروع مي شود كه با« ديگري »مواجه مي گردد.يعني اولين برخورد وي با افراد غير از والدينش، يا افرادي چون خودش كه تا كنون در ذهن و تصورش نبوده است.

او نه پدر و مادرش است و نه اسباب بازي، بلكه او« ديگري » و بيگانه است. كودك در نخستين برخورد و با اين« ديگري » اولين نياز اجتماعي شدن را درك مي كند . و با اين احساس « زندگي اجتماعي » وي آغاز مي گردد. در برابر اين وضع جديد مبهوت و سرگردان مي شود.

نمي داند چه بكند و چه واكنشي از خود نشان دهد. بخندد ، گريه كند ، سازش نمايد و يا تسليم شود. احساس نياز اجتماعي از طرفي در« خويشتن خود » و از طرف ديگر، كشمكش دروني ايجاد مي كند و، واكنش پناه بردن به مادر را در وي مي آفريند. كودك تا چهار سالگي در مرحلة سرگرداني و تزلزل تصميم قرار دارد.

تسلط بر ديگران را با همكاري با ديگران و شير را با سازش در هم مي آميزد. چرا كه هنوز يادگيري انجام نشده و تجربة اجتماعي را كسب نكرده است او بايد بعضي از بازتاب هاي اجتماعي را كه بكارگيري آنها لازمة زندگي اجتماعي است، و نيز اصول و قواعد رفتارهاي لازم و مورد قبول اجتماع را از طريق خانواده و بعضي از نهادها بياموزد.

در اين صورت كه فرد با حفظ خويشتن خود شخص اجتماعي مي شود و با جامعه و محيط اجتماعي خود روابط پيدا مي كند اين يادگيري اجتماعي به تدريج تا ۹ سالگي صورت مي پذيرد و ادامه مي يابد .

بیان مسئله

فرآيند جامعه پذيري در بر گيرندة تأثيرات متفاوتي است كه در طول زندگي بر فرد وارد مي آيد مهمترين اين تأثيرات عبارت است از تأثير عوامل ( كارگزاران ) جامعه پذيري یعنی افراد ، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را ، که جامعه پذیری درون آنها رخ مي دهد ، فراهم  مي سازند.

چهار عامل از عوامل ياد شده يعني خانواده ، مدرسه ، گروه همسالان و وسايل ارتباط جمعي بويژه در جوامع نوين حائز اهميت مي باشند زيرا كه عوامل مذكور به طور مداوم و مؤثر بر هر كسی تأثير مي گذارند . بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

مدرسه عامل يا كارگزاري است كه رسماً توسط جامعه موظف به اجتماعي كردن نوجوانان در زمينة مهارتها و ارزشهاي خاصي گرديده است .

وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل در جامعه امروزی می باشد و همچنین موضوع مورد نظر ما هم مقایسه مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی می باشد. اجتماعي شدن مي تواند هم از طريق رسمي و هم از راههاي  غير رسمي انجام گيرد. نهادهاي آموزشي نمونه اي از عوامل رسمي و ساختار انتقال شيوه هاي عملكرد انديشيدن مقبول جامعه به فرد به شمار مي آيند. امّا اجتماعي شدن مي تواند از طريق روابط متقابل با همسالان و عضويت در گروهها و باشگاههاي غير رسمي نيز تحقیق پذيرد.

موضوع تحقیق

بررسی میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در حیطه خانواده و جامعه در شهرستان شهریار

 

اهداف تحقیق

 هدف کلی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ، بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان شهریار می باشد .

هدف جزئی

هر حرکت و فعالیتی به منظور رسیدن به هدف یا اهدافی صورت می گیرد . به طوری که می توان گفت رفتار اساساً هدفدار است .

و از آنجا که انگیزه رسیدن به هدف باعث انجام کار می شود در این تحقیق نیز اهدافی در نظر است و برای رسیدن به آن اهداف تحقیقات خود را انجام می دهم .

همانطور که می دانیم برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ،‌ سازمانها و مؤسسات متعددی بوجود آمده اند ، با توجه به اینکه خانواده نمی تواند همه نیازهای دانش آموزان را برطرف کند ، این سازمانها در زندگی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند .  یکی از آنها مدرسه ای است که برای رفع نیازهای آموزشی بوجود آمده است .

از آنجا که فعالیت و تلاش انرژی زاید دوران دانش آموزی از ویژگیهای این دوره زندگی انسان است.

باید برای دانش آموزان به تناسب مقطع تحصیلی و سن ، برنامه های جذاب و مورد علاقه تدارک دیده شود و زمینه را برای مسئولیت پذیری ، بروز خلاقیتها ، ابتکارات ، اصلاح رفتار و در نتیجه بالا بردن عزت نفس در آنان فراهم ساخت .

رفتار و شخصیت فرد به موقعیت ها و شرایط محیطی ، تربیتی ، و آموزشی بستگی دارد و برنامه های زندگی در دوران کودکی و نوجوانی نقش بسیاری را در زندگی و مسیر آینده فرد بازی می کند که باید تمامی نهادها ، خانواده ها و آموزش و پرورش در جهت برنامه ریزی برای لحظه لحظه اوقات دانش آموزان با یکدیگر همکاری نمایند تا انشاء الله آینده سازان این مملکت را بتوان افرادی شایسته و صالح و مفید در اجتماع تربیت کنیم . بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

و امید است که نتایج حاصل از این تحقیق بتواندراهکاری برای رسیدن به این اهداف باشد

فرضیات  بین وضعیت اقتصادی در میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان رابطه وجود دارد.

  • بین رسانه های گروهی در میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد
  • بین مسئولیت پذیری والدین بر مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد
  • بین کادر مدرسه در میزان مسئولیت پذیری آنها رابطه وجود دارد.

فهرست مطالب

                          

فصل اول:طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

موضوعات تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات

تعاریف

روش تحقیق

جامعه آماری

روش جمع آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق

فصل دوم:ادبیات تحقیق

خانواده

جامعه پذیری

عوامل اجتماعی شدن

هدفهای جامعه پذیری

اهداف اجتماعی شدن

روشهای بررسی مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس

روابط همسلان

مدارس

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق

طرح مسئله

جامعه آماری

نمونه آماری

روش جمع آوری اطلاعات

نتایج پژوهش

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و ماخذ بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

ضمیمه

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

61-70

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات