بررسی رابطه عزت نفس و سلامت

۷,۹۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت یک مقاله کامل در رشته روانشناسی و علوم تربیتی است که سعی دارد به این پرسش که آيا بين عزت نفس و سلامت عمومي رابطه وجود دارد پاسخ بدهد. در آغاز به تعاریف عزت نفس و سلامت پرداختیم و سپس با مطرح کردن سئوالات پژوهشی و تلاش در جهت پاسخ به آنها سعی در به نتیجه رساندن مبحث داشتیم.

این پژوهش به صورت فایل Word قابل ویرایش آماده دانلود و استفاده است و برای خوانایی و استفاده بهتر نسخه PDF مقاله نیز اضافه شده است.

در ادامه بخشی از این مقاله را مرور می‌کنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات روانشناسی به صفحه روانشناسی و صفحه علوم تربیتی وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بيان مساله:

سلامت چه به صورت فردي و چه جمعي بي ترديد از مهمترين ابعاد مسايل حيات انسان است . سلامت شرطي ضروري براي ايفاي نقش هاي اجتماعي است ؛ و همه ي انسان ها در صورتي مي توانند فعاليت كامل داشته باشند ، كه هم خود را سالم احساس كنند و هم جامعه آن را سالم بداند. (( دادهير ، 1387 )

سلامت رواني خانواده از اركان مهم هر جامعه است . هرگاه خانواده از لحاظ رواني سالم باشد ، تمام جامعه نيز سالم خواهد بود و هرگاه سلامت رواني خانواده از هم گسسته و آشفته باشد ،‌فرجام آن فردپاشي و از هم گسستگي خواهد بود و برهم زننده ي توان تمام جامعه خواهد شد. ( جابر 1384 )

بايستي به اهميت روزافزون سلامت رواني به ويژه در زندگي خانواده اعتراف كرد ( همان منبع ) اگر خانواده هاي يك جامعه بهنجار و متعادل باشند جامعه نيز از سلامت واقعي برخوردار خواهد بود. ( جهانباني ، 1386 )

تعليم و تربيت فرآيندي است كه با اهميت ، پردامنه و وقت گير و در عين حال پرثمرترين دستاورد انسان مي باشد ، اهميت آن را از اين زاويه مي توان نگريست كه حقيقت آدمي به بركت تعليم و تربيت معنا و مفهوم مي يابد و به بركت اين فرآيند است كه استعداد ها و توان بالقوه آدمي بارور و شكوفا و فعليت مي يابد.

اهميت و جايگاه تعليم و تربيت را نيز مي توان در زيانها و خسرانهايي ديد كه بر اثر فقدان اين حركت پويا ، دامنگير فرد و جامعه مي شود و چنان است كه براي حل معضلات اجتماعي و فرهنگي بايد از تعليم و تربيت به تمام و كمال مدد طلبيد.

برخورداري از احساس ارزشمندي و اعتماد به نفس به مشابه يك سرمايه و ارزش حياتي است و از جمله عوامل عمده در شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاست. به سخن ديگر فرايندهاي شناختي ، احساسات ، انگيزه ها ، تصميم گيري و انتخاب متاثر از احساس ارزشمندي مي باشد بنابراين خود به عنوان هسته شخصيت در تعامل با ديگران شكل مي گيرد و شخص به تصويري از خويشتن به تناسب ” خود دريافت شده اش ” دست مي يابد و با قضاوت و ارزش گذاري نسبت به خود دريافتي عزت نفس خويشتن را قوام مي بخشد كه اين فرآيند نه غريزي كه اكتسابي است و در تعامل با ديگران شكل مي گيرد كه كيفيت آن نقش تعيين كننده اي در تمامي كشش ها و كنش ها دارد و جوانب گوناگون زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. ( شكوهي ، 1368 )

اهميت تحقيق :

بدون ترديد افرادي كه داراي احساس ارزشمندي و عزت نفس قابل توجهي هستند نسبت به همسالان خود رد شرايط مشابه كارآمدي بيشتري را نشان مي دهند. پرورش احساس خود ارزشمندي و عزت نفس در كودكان و نوجوانان از مهمترين رسالته هاي اولياء و مربيان مي باشد و در اين ارتباط بيشترين نقش بر عهده الگوهاي رفتاري است. تحقيقات بسياري اثبات كرده اند كه عزت نفس با سلامت عمومي فرد رابطه دارد با اين وجود تحقيقات ديگري هم وجود چنين ارتباطي را رد كرده اند. لذا مساله ايي از ابهام هنوز بر ترسيم چگونگي رابطه عزت نفس با سلامت عمومي به جامانده است از اين رو تحقيق حاضر در مدد دستيابي به اطلاعاتي در زمينه ي رابطه ي عزت نفس با سلامت عمومي است.

اهداف پژوهش :

هدف كلي : بررسي رايطه عزت نفس با سلامت عمومي

اهداف جزيي : مقايسه ي سطح سلامت عمومي دانشجويان زن و مرد دانشگاه پيام نور پرند.

مقايسه سطح سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه پيام نور پرند.

سوالات پژوهش :

سوال كلي :

آيا بين عزت نفس و سلامت عمومي رابطه وجود دارد؟

آيا بين عزت نفس و سلامت عمومي دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد ؟

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت

عزت نفس مجموعه ای از افكار احساسات، عواطف و تجربياتمان در طول زندگي هر شخص ناشی می شود

تعاريف نظري متغييرهاي تحقيق :

سلامت = عافيت ، تندرستي ، بي عيب بودن ( دهخدا 1377 ) تندرستي و صحت ( انوري 1381 )

عمومي = عام ، كلي ( انوري 1381 ) بررسی رابطه عزت نفس و سلامت

عزت نفس : عبارت است از احساس ارزشمند بودن ، اين احساس از مجموعه افكار احساسات ، عواطف و تجربياتمان در طول زندگي ناشي مي شود و داشتن عزت نفس يك نياز اساسي انسان است و چيزي است كه ما پيوسته براي رسيدن به آن تلاش مي كنيم. ( ستوده 1384 )

تعاريف عملياتي متغيير :

سلامت عمومي : منظور آن چيزي است كه توسط پرسش نامه 28 ماده ايي GHQ سنجيده مي شود. GHQ مخفف

(General Health Questioner ) به معناي پرسش نامه ي سلامت عمومي مي باشد.( نادعلي 1382)

پرسش نامه ي سلامت عمومي يك پرسش نامه ي سرندي مبتني بر روش خودگزارش دهي است كه در مجموعه هاي باليني با هدف رديابي كساني كه داراي يك اختلال رواني هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. ( حاج جعفري 1380)

عزت نفس : منظور آن نمره اي است كه آزمودني در پاسخ به پرسش نامه كوپر اسميت دريافت مي دارد. عزت نفس كوپر اسميت شامل 58 جمله است آزمودني بايد در مقابل جمله اي كه خودش را به همان صورتي كه احساس مي كند تبين كند.

متغييرهاي تحقيق

متغيير مستقل :

در اين پژوهش متغيير عزت نفس مستقل است كه به وسيله ي پژوهشگر انتخاب و مورد دستكاري قرار مي گيرد و تاثير ان بر متغيير وابسته اندازه گيري مي شود.

متغيير وابسته :

سلامت عمومي است كه بايد تحت تاثير متغيير مستقل اندازه گيري شود.  بررسی رابطه عزت نفس و سلامت

فهرست

فصل اول

مقدمه

بيان مساله

اهميت تحقيق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

سوال كلي

تعاريف عملياتي متغيير

متغييرهاي تحقيق

متغيير مستقل

فصل دوم

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

اهداف سلامت عمومی

2-آموزش

3-پژوهش

4-طرح وبرنامه  ریزی

نقش احتیاجات روانی در تامین سلامت عمومی

شیوه ی زندگی وبیماری

1-بیماری های قلبی

2-سرطان

3-سکته مغزی

4-بیماری های مزمن ریوی

5-تصادف ها

کنترل فردی وسلامت

شخصیت مقام

مقاوم بودن وسلامت

الگو های رفتاری نوع A ونوعB

الگوی رفتاری نوع A شامل چه ویژگی است؟

1-رقابت

2-فوریت های زمانی

3-عصبانیت/خصومت

تغذیه وسلامتی

اهداف روان شناسی سلامت

عزت نفس

مقدمه

روش تحقیق

متغییر های تحقیق

متغییر مستقل

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه وروش برآورد

ابزارهای اندازه گیری

نحوه اجرا

پیشینه ی نظری تحقیق

1- حقارت عضوی

2-احساس حقارت

3- نازپروردگی

عزت نفس بالا وپایین

تحقیقات انجام شده در ایران

مراحل رشد شخصیت از دیدگاه اریکسون

 -1طفولیت(تولد تایک سالگی)

-2 اوان کودکی

3-4تا 6 سالگی

4- سن 6 تا 11 سالگی

نقش خانواده در عزت نفس

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران

خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

تعداد صفحات

21-30

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات