ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

۲۹,۹۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان (-34%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته حقوق می باشد. این پایان نامه شامل بیش از 200 صفحه بصورت استاندارد بهمراه گفتار ها، منابع به دوصورت فارسی و انگلیسی و همچنین فهرت بندی و چکیده به زبان فارسی و انگلیسی و بخش بندی های مجزا و آماده ارائه می باشد.

همچنین برای سهولت در استفاده فایل PDF این پایان نامه برای دانلود آماده شده است.

برای مشاهده و بررسی سایر مقالات حقوقی به صفحه مخصوص حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

چکیده

در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال 1989 ، برنامه توسعه ملل متحد( UNDP)  دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بین الملل قرار بگیرد ، را ارائه کرد.

در تعریف امنیت انسانی توسط برنامه توسعه ملل متحد ، امنیت جدای از تعریف انحصاری و قدیمی خود در امور نظامی و در حوزه ای وسیعتر مطرح گردید و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی ، جرایم ، بیماریها و بلایای طبیعی را به عنوان تهدید در نظر گرفته و مقابله با این تهدیدات جدید در دستور کار دولت ها قرار گرفت و بر پیشگیری ، حفاظت ، حمایت، توانمندی سازی و جبران خسارت استوار گردید . دکترین امنیت انسانی در سایه توجه به دو بعد رهایی از ترس و رهایی از نیاز و در هفت مقوله: امنیت اقتصادی ، غذایی ، بهداشتی ، زیست محیطی، شخصی ، اجتماعی و سیاسی که بهم مرتبط بوده و بر یکدیگر اثر گذارند ، درصدد تأمین تضمین و ارتقاء حقوق بنیادین بشر می باشد.

«همه حقوق انسانی جهان شمول ، غیرقابل تفکیک و بهم پوسته و در هم تنیده هستند.

جامعه بین المللی می بایست به روشی منصفانه و برابر با تأکید یکسان و هم پایه ، بنحو جهانی به حقوق بشر بپردازد.

ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

حقوق بشر از اصلی حقوق های انسان هاست و انسان های زیادی از آن بی بهره هستند

علاوه بر این در حالیکه اهمیت و برجستگی ویژگیهای ملی و منطقه ای و زمینه های متنوع تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی می بایست مدنظر قرار گیرد ، این وظیفه دولت هاست که صرفنظر از نظام های فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی شان برای پیشبرد و حمایت از همه حقوق انسانی و آزادی های بنیادین اقدام نمایند .»1  (پاراگراف پنجم بیانه کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین)

اگر چه حقوق بشر در دهه های اخیر مورد توجه صاحبنظران و سیاستمداران واقع شده و در عرصه روابط بین الملل به عنوان یکی از چالشهای برجسته تلقی می گردد ، لیکن شکی نیست که بنیاد و اساس آن همراه و همزاد با آفرینش آدمی بوده و اصولاً خلقت انسان چنین ایجاب می نماید حقوق این برترین نمونه آفرینش الهی با او همراه باشد تا رسالت خود را به تمامه ایفا نماید ، رسالتی که بر کوهها و فرشتگان سنگین آمد و به جز او دیگر نتوانست از عهده اش برآید . این همان کرامتی است که بر دیگر مخلوقات دارد «ولقد کرمنا بنی آدم» . (آیه 70 سوره 17) . ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

و از رهگذر همین کرامت است که بار امانت الهی بر دوش او می غلتد و همو است که با حکمت الهی امانت دار حق شده و خلیفه حق بر روی زمین .

حقوق بشر را بطور کلی می توان آن دسته از حقوق تعریف کرد که ذاتی طبیعت انسان است و بدون آن نمی توانیم به عنوان انسان زندگی کنیم . لذا هر انسانی باید از این حقوق بهره مند گردد . [1]

باز بشر بر سر تعیین مصادیق این مقوله قدیمی راه اختلاف پیموده و در جوامع گوناگون اقوال مختلف در آن راه یافت . برخی آن را الهی پنداشتند در حالی که دیگران کاملاً انسان ساخته و گروهی آن را بر خلاف جریان روح آدمی دانسته و دیگران وفق طبیعت وی . اما آنچه که نمی توان کتمان نمود آن که از حکمت خداوند به دور است که چنین موجودی را امر به آفرینش نماید لیکن راه زندگی و مسیر تکامل و معرفت حقوق خود را به وی ننماید . قطعاً چنان که درست اندیشه      شود ، حقوق بشر ریشه ای الهی خواهد داشت و از این رو مصادیق آن را نیز باید از رهگذر پیوند با او دریافت .

آنچه امروزه جامعه جهانی بر آن همت گماشته است تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر است که به نظر می رسد تمام مکاتب و مذاهب بر آن متفق القول بوده و در عین حالی که اختلاف در مصادیق همچنان بزرگترین چالش آن می باشد و مانع بزرگتر استفاده تبعیض آمیز از مقوله حقوق بشر که تا زمان پاک نشدن این کدورت ها ، امیدی به اجرای اصول و قواعد حقوق بشر به درستی نمی توان داشت .

از آنجا که حقوق بنیادین بشر مدنظر است لذا باید بدانیم که چه اتفاقاتی افتاده است و سرنوشت حقوق بشر چه شده و به کجا رسیده است . لذا در فصل اول ابتدا با حقوق بشر و مفاهیم آن سپس با مفهوم امنیت انسانی که در قالب مفاهیم حقوق بشری مطرح گردیده است آشنا خواهیم شد . در نسل سوم حقوق بشر حق توسعه مطرح گردیده در آن توسعه ی انسانی و توسعه پایدار مدنظر است ما را به بحث امنیت انسانی رهنمون می کند .

گفتار اول : کلیات

1ـ درآمد

جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است . هر انسانی فارغ از جنس ، رنگ ، نژاد ، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است .

برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر ، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد .

بنابراین منشأ برخورداری از حقوق برابر و یکسان ، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس ، نژاد ، مذهب  و یا حتی خط مشی سیاسی غالب .

لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسئله توجه به مسائل حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرأت می توان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله و تشکیل دولتهایی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

علی الاصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر آن صحه می گذارد .

این بررسی ها حاکی است ارتباط ، انسجام و وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق ، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه ،  به معنی تجاوز به همه این  حقوق اعم از سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است.

فهرست مطالب

طرح تحقیق

1ـ تبیین موضوع تحقیق

2ـ سؤالات تحقیق

3 ـ سابقه و ضرورت انجام تحقیق

4 ـ اهداف تحقیق

5 ـ فرضیه ها

6 ـ تعریف مفاهیم

7 ـ روش تحقیق

8 ـ نقطه تمرکز

9 ـ سازماندهی پژوهش

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

گفتار اول : کلیات

1ـ درآمد

2ـ تلاش هاي مصلحان واقدامات حقوق بشري

3ـ حقوق بشر بين المللي يا ميراث مشترک جهاني

گفتار دوم: تاریخچه حقوق بشر پیش از تشکیل سازمان ملل متحد

2ـ1ـ درآمد

 2ـ2ـ قبل از کنگره وستفالی

2ـ3ـ پس از کنگره وستفالی

گفتار سوم:تاریخچه حقوق بشرپس از تشکیل سازمان ملل متحد

3ـ1ـ درآمد

3ـ2ـ مرحله نخست : دیدگاه سنتی

3 ـ 2 ـ 1 ـ نخستین اقدامات ملل متحد

3 ـ 2 ـ 2 ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

3 ـ 3 ـ تفکیک حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

3 ـ 3 ـ 1 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

3 ـ3ـ 2 ـ  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

3 ـ 3 ـ 3 ـ  سایر معاهدات ، اصول و موازین بین المللی حقوق بشر

3 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ  صدور فرمان منشور كبير در انگلستان1215

3 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ  اعلاميه استقلال امريكا  ومنشور حقوق بشر ايالت ويرجينياي امريكا1776

3 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ حقوق اساسي ملت هاي متحد امريکا و متمم هاي قانون اساسي 1787

3 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه1789

 3 ـ 3 ـ 3 ـ 5 ـ اعلاميه حقوق بشر1793

3 ـ 3 ـ 3 ـ 6 ـ  اعلاميه حقوق بشر ومردم کشور (فرانسه) 1795

.3 ـ 3 ـ 3 ـ 7 ـ کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي مصوب1948

3 ـ 3 ـ 3 ـ 8 ـ کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين1950

3ـ 3 ـ 3 ـ 9 ـ کنوانسيون بين المللي محو همه اشکال تبعيض نژادي 1965

 3 ـ 3 ـ 3 ـ 10 ـ بيانيه ها و رهنمودهاي سازمان ملل متحد وديگر نهادها در رابطه با حقوق بشر

3 ـ 4 ـ ظهور حقوق جمعی

3 ـ 4 ـ 1 ـ حق توسعه

3 ـ 4 ـ 2 ـ توسعه انسانی

گفتارچهارم : پیشینه مفهوم امنیت انسانی

4 ـ 1ـ مقدمه

4 ـ 2 ـ پیشینه مفهوم امنیت انسانی

4 ـ 3 ـ طرح مفهوم امنیت انسانی

4 ـ 4 ـ سیر تکاملی مفهوم امنیت انسانی در سطح بین المللی

گفتار پنجم : تعریف امنیت انسانی

5 ـ 1ـ مقدمه

5 ـ 2 ـ مفهوم امنیت

5 ـ 3 ـ تعریف امنیت انسانی

5 ـ 4 ـ دستاوردهای سیاسی امنیت انسانی

گفتار ششم : انتقادات به مفهوم امنیت انسانی

6 ـ 1 ـ انتقاد به تعریف امنیت انسانی

6 ـ 2 ـ امنیت انسانی مفهومی نوین یا تکراری

گفتار هفتم : چالش جهانی و منطقه ای پیش روی امنیت انسانی

7 ـ 1 ـ  جهانشمولی امنیت انسانی

7 ـ 2 ـ  مسئولیت حکومت در تأمین امنیت انسانی

7 ـ 3 ـ  امنیت انسانی مصلحت عموم جهانیان

 8ـ 1 ـ جمع بندی

ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

حقوق بشر در سایه امنیت انسان ها دست یافتی تر است

فصل دوم: تبیین مؤلفه های امنیت انسانی

مقدمه

گفتار اول : امنیت اقتصادی

1 ـ 1 ـ مقدمه

1ـ 2 ـ جايگاه امنيت اقتصادي

1 ـ 3 ـ ابعاد امنیت اقتصادی

1ـ 3ـ 1ـ امنيت سرمايه گذاري

1 ـ 3 ـ 2 ـ  امنيت اشتغال و درآمد

1ـ 4 ـ توسعه در سايه امنيت اقتصادي

1 ـ 5 ـ افق های ثبات اقتصادی

1 ـ 6 ـ تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی

ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی

گفتار دوم : امنیت غذایی

2ـ 1 ـ مقدمه

2 ـ 2 ـ مفهوم امنیت غذایی

2 ـ 3 ـ ابعاد امنیت غذایی

2 ـ 3 ـ 1ـ موجود بودن غذا

2ـ 3 ـ2 ـ دسترسی به غذا

2 ـ3ـ2ـ1 ـ سوء تغذیه  و گرسنگی

2 ـ 3ـ2ـ2ـ گذر تغذيه اي

2 ـ 3ـ 3ـ پایداری در دسترسی به غذا

2 ـ 4ـ عوامل اثرگذار بر امنيت و سلامت غذايي0

گفتار سوم : امنیت اجتماعی

3 ـ 1ـ مقدمه

3 ـ2 ـ ريشه هاي ظهور و شيوه هاي بروز امنیت اجتماعی

3ـ 3 ـ مرجع امنیت اجتماعی

3 ـ 4 ـ امنیت اجتماعی معنا و مفهوم

3 ـ 5 ـ مفهوم بندی امنیت اجتماعی

3 ـ 6 ـ تعریف امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت انسانی

گفتار چهارم : امنیت شخصی

4 ـ1ـ مقدمه

4 ـ 2ـ تعریف امنیت شخصی

4 ـ 3 ـ ابعاد امنیت شخصی

4 ـ 3ـ 1 ـ تساوی در برابرقانون

4 ـ 3ـ 1ـ 1ـ  تساوی نزد دادگاهها

4 ـ 3ـ 2ـ رهایی از شکنجه، رفتار یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و خوار کننده

4 ـ 3ـ3ـ برابری و عدم تبعیض

4 ـ 3ـ 4ـ آزادی شخصی

4 ـ 3ـ 4ـ 1ـ بردگی

4 ـ 3ـ 4ـ 2ـ  کار اجباری

4 ـ 3ـ 4ـ 3ـ  بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی

5 ـ 1ـ مقدمه

 5 ـ2ـ مفهوم امنیت  بهداشتی

5 ـ 3ـ تعریف امنیت بهداشتی

5 ـ 4ـ اهمیت امنیت بهداشتی

گفتار 6 : امنیت سیاسی

6 ـ 1ـ مقدمه

6 ـ 2ـ تعریف آزادی سیاسی

 6 ـ 2ـ 1 ـ تهدیدات امنیت سیاسی

6 ـ 2ـ2ـ تعاریف امنیت سیاسی

6 ـ 3ـ  عناصر امنیت سیاسی

6 ـ 4ـ مصادیق امنیت سیاسی

6 ـ 4 ـ 1 ـ  آزادی انتخاب و حق رأی

6 ـ 4ـ 2 ـ  آزادی بیان

6 ـ 4 ـ 3 ـ  آزادی تشكیل اجتماعات و احزاب

6 ـ 4ـ 4 ـ  آزادی عقیده و مذهب

6 ـ  5 ـ تقسیم‌بندیهای آزادی سیاسی

6ـ 6ـ پیامدهای آزادی سیاسی

6 ـ 7ـ  قلمرو آزادی سیاسی

گفتار هفتم : امنیت زیست محیطی

7 ـ 1ـ مقدمه

7 ـ 2ـ مفهوم امنیت زیست محیطی

7 ـ 3ـ تهدیدات امنیت زیست محیطی

فصل سوم: تأثیر دکترین امنیت انسانی بر وظایف و تکالیف دولت ها

گفتار اول : امنیت اقتصادی

1ـ 1ـ مقدمه

1 ـ 2ـ امنیت سرمایه گذاری

1ـ 3ـ امنیت اشتغال و در آمد

1 ـ 3 ـ1 ـ حق کار کردن

1 ـ3ـ1ـ 1ـ حق بر کار در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

1 ـ 3ـ2ـ  برابری حقوق و رفع تبعیض

1ـ3ـ2ـ1 عدم تبعیض و برابری در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

1 ـ 3ـ 3ـ  گسترش اشتغال مولّد

1 ـ 3ـ3 ـ 1ـ كشاورزی

1 ـ3ـ 3ـ 2ـ صنعت و تجارت

1 ـ 3ـ 4 ـ  اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی

گفتار دوم: امنیت غذایی

2 ـ 1ـ مقدمه

2 ـ 2ـ حق بر غذاي كافي در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي

2 ـ 2ـ 1ـ آزادي از گرسنگي

2 ـ2ـ1ـ1 ـ بند 5 تفسیر عمومی شماره 12

2 ـ 2ـ 2 ـ معناي «غذاي كافي »

2 ـ 2ـ 3 ـ تحقق حق بر غذا

2ـ 2ـ3ـ1ـ کافی بودن و پایداری در دریافت غذا و دسترسی به غذا درتفسیر عمومی شماره 12

2 ـ 3ـ وظایف دولت ها در زنجيره امنيت غذايي

2 ـ 3ـ 1 ـ  استراتژی های کلی جهت تأمین امنیت غذایی در سطح ملی

گفتار سوم :امنیت اجتماعی

3 ـ 1 ـ مقدمه

3 ـ 2 ـ حقوق زنان

3 ـ 3 ـ حقوق خانواده

3 ـ 4 ـ حقوق کودکان

3 ـ 5 ـ حقوق مردمان بومی

3 ـ 6ـ حقوق پناهندگان و کنوانسیون 1951

گفتار چهارم : امنیت شخصی

4 ـ1 ـ مقدمه

4 ـ 2ـ برابری و عدم تبعیض

4 ـ 3 ـ برابری نزد قانون

4 ـ 4 ـ رهایی از شکنجه ، رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و خوار کننده

4 ـ 5 ـ حق آزادی شخصی78

4 ـ 5 ـ 1ـ  منع بردگی

4 ـ 5 ـ 2 ـ منع کار اجباری

4 ـ 5 ـ 3 ـ منع بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی و حق بر بهداشت

5 ـ 1ـ مقدمه

5 ـ 2 ـ  قلمرو حق بر بهداشت

5 ـ 3 ـ محتوای اصلی حق بر بهداشت

5 ـ4 ـ اصول راهبردی حق بر بهداشت

5 ـ 5ـ  تکالیف مربوط به حق بر بهداشت

5 ـ 6 ـ ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

5 ـ 7 ـ تفسیر عمومی شماره 14 (2000 ) ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

گفتار6 : امنيت سياسي

6 ـ 1 ـ مقدمه

6 ـ2 ـ آزادی بیان

6 ـ 2 ـ 1 ـ آزادی مطبوعات و رسانه ها

6 ـ2 ـ 2 ـ حدود آزادي بيان

6ـ3 ـ حق تعيين سرنوشت و آزادي انتخاب و رأي

6ـ 4 ـ آزادي عقيده و مذهب

6 ـ 5 ـ آزادي تشكيل اجتماعات و احزاب

گفتار 7 : امنیت زیست محیطی

 7 ـ1 ـ مقدمه

7 ـ 2ـ حق محیط زیست سالم یکی از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی)

7 ـ 3ـ حقوق زیست محیطی

7-3-1 کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق محیط زیست

7-3-2 حقوق محیط زیست در قوانین اساسی

7-4 محتوای حقوق محیط زیست

7 ـ 4ـ نتیجه گیری

فهرست منابع

‫5/5 ‫(1 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

بیش از 100

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات