مقاله کامل در مورد اسب

۵,۹۰۰ تومان۹,۸۰۰ تومان (-40%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

مقاله کامل در مورد اسب ، به ویژگی های شخصیتی اسب که در هنگام خرید و پرورش اسب مهم است میپردازد.

اما پیش از آن به تاریخچه ای از خاستگاه اسب و نحوه انتخاب اسب نگاهی دارد. همچنین در این مقاله در مورد نگهداری و محل نگهداشت اسب ها تغذیه و اسب های بومی ایران صحبت کرده و ده ها مورد جذاب دیگر در مورد اسب به شما می آموزد.

در ادامه بخش هایی از این مقاله جذاب را منتشر کرده و در انتها فهرست مطالب این مقاله را مشاهده بفرمایید. با آقای کافی نت همراه باشید.

سنجش

چگونه اسب انتخاب كنيم ؟

اسب هايي‌ كه‌ اشكال‌ اندام‌ و يا اخلاقي‌ دارند:

درچندين سال‌ گذشته‌ توليد اسب پيشرفت‌ شاياني‌ كرده‌ است‌.

اسب‌هاي‌ ورزشي‌ امروزه‌ از كميت‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردارند. عليرغم‌ اين‌ نكات‌ بايد بدانيم‌ كه‌ هيچ‌ اسبي‌ كامل‌ نيست‌.

همه‌ آرزوي‌ داشتن‌ اسبي‌ كامل‌ داريم‌، ولي‌ پيدا كردن‌ آن‌ چندان‌ هم‌ ساده‌ نيست‌.

هنر تربيت‌ اسب‌ پي‌ بردن‌ به‌ توانايي‌هاي‌ بالقوه‌ اسب‌ و پرورش‌ آن‌ تا حد ممكن‌ است‌.

بايد بدانيم‌ كه‌ چگونه‌ و تا چه‌ اندازه‌اي‌ مي‌توانيم‌ به‌ نقائص‌ اخلاقي‌ و اندامي‌ اسب‌ پي‌ ببريم‌.

اين‌ آگاهي‌ نياز به‌ تجربه‌اي‌ گران‌ و كار كردن‌ سال‌هاي‌ متمادي‌ با اسب‌هاي‌ مختلف‌ دارد.
بايد بدانيم‌ كه‌ تربيت‌ هر اسب‌ با اسب‌ ديگر متفاوت‌ و داراي‌ راز و رمز خاصي‌ است‌.

ولي‌ چهارچوب‌ كلي‌ آن‌ همين‌ اصول‌ اوليه‌ تربيت‌ اسب‌ است‌ كه‌ درباره‌اش‌ بحث‌ كرديم‌.

مقاله کامل در مورد اسب

نکاتی در مورد خرید و پرورش و نگهداری از اسب

 

به‌ هرحال‌ روش‌هايي‌ وجود دارند كه‌ درباره‌ نحوه‌ كاربا اسب‌هايي‌ كه‌ خوش‌ اخلاِق نيستند ونقصي‌ دراندامشان‌ وجود دارد، بحث‌ ميكنند.

معني‌ اين‌ بحث‌ اين‌ نيست‌ كه‌ مباني‌ اصول‌ اوليه‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند بلكه‌ عليرغم‌ مشكلات‌، فقط‌ ممكن‌ است‌ اين‌ اصول‌ جابه‌جا شوند.

بداخلاقي:

اسب‌ با خصوصيات‌ اخلاقي‌ و اندام‌ خاصي‌ خود به‌ دنيا مي‌آيد. با استفاده‌ از اصول‌ صحيح‌ آموزش‌ و محيط‌ سالم‌ مي‌تواند اسب‌ را براي‌ سواري‌ دادن‌ به‌ كار كشيد. از طرف‌ ديگر چنانچه‌ روش‌ آموزش‌ و نگهداري‌ غلط‌ در پيش‌ گرفته‌ شود، نتيجه‌ عكس‌ آنچه‌ گفته‌ شد خواهد بود. اصلاح‌ مشكلات‌ طبيعي‌ اسب‌ مشكل‌ است‌. تجربه‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ عليرغم‌ صرف‌ وقت‌ و تلاش‌ مضاعف‌ چنانچه‌ موفقيتي‌ مناسب‌ به‌وجود آيد مشكل‌ نهفته‌ خودنمايي‌ خواهد كرد. مقاله کامل در مورد اسب

اسب‌ عصبي:

‌اين‌ گونه‌ اسب‌ها در روبرو شدن‌ با موقعيت‌هاي‌ غيرمعمول‌ از قبيل‌ صداي‌ غريب‌، و حركت‌هاي‌ سريع‌ و يا پرچم‌ رم‌ مي‌كنند: اين‌ گونه‌ اسب‌ها در اثر كار دقيق‌ و نگهداري‌ صحيح‌ و حوصله‌ آرام‌ مي‌شوند.

اگر اسب‌ در حركت‌ عصبي‌ است‌ و يا از اشياء روي‌ زمين‌ رم‌ مي‌كند، كار بسيار مشكل‌ خواهد شد.

تجربه‌  نشان‌ داده‌ كه‌ اين‌ گونه‌ اسب‌ها هرگز كاملاً آرامش‌ پيدا نمي‌كنند.

مربي‌ فقط‌ بايد محدوديت‌ها را در نظر بگيرد و برعكس‌ حساسيت‌هاي‌ زيادي‌ و يا عصبيت‌هاي‌ خاصي‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ قرار بگيرد.

اسب‌ عصبي‌ براي‌ سواركاري‌ با حوصله‌ بدون‌ حركت‌ اضافه‌ و آرام‌ روي‌ اسب‌، هديه‌اي‌ آسماني‌ است‌.

چنين‌ اسبي‌ كمترين‌ اثرهارا نيازدارد وسوار هم‌ كه‌ آرامش‌ خودرا روز او حفظ‌ مي‌كند وزماني‌ ميرسد كه‌ اسب‌ اثر ساِق راپذيرفته‌ وبه‌ جلورانده‌ ميشود.

در اين‌ بازي‌ برنده‌ سواركار با حوصله‌ است‌ ولي‌ سوار كار بي‌حوصله‌ هيچ‌گاه‌ نبايد اسب‌ عصبي‌ سوار شود.

مقاله کامل در مورد اسب

در این مقاله با نحوه خرید و نگهداری از اسب بیشتر اشنا می شوید

اسب‌ تنبل‌:

اسب‌ تنبل‌ سوار را به‌ جنون‌ مي‌كشد.

در ابتدا مي‌بايست‌ پي‌برد كه‌ اسب‌ ذاتاً تنبل‌ است‌ يا اين‌ كه‌ دلائلي‌ باعث‌ اين‌ تنبلي‌ است‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌، ممكن‌ است‌ اسب‌ به‌ آمادگي‌ مطلوب‌ نرسيده‌ باشد. مثلاً چاقِ يا لاغر باشد، بيمار بوده‌ و يا اثرهاي‌ سوار را نمي‌فهمد. بهتر است‌ اسب‌ تنبل‌ را همراه‌ با اسبي‌ چالاك‌ به‌ صحرا ببريم‌. اگر او همچنان‌ ميل‌ به‌ حركت‌ نداشت‌، سوار اثرها را قوي‌تر كند. و در موقع‌ مناسب‌ او ضربات‌ مقطع‌ و شديد شلاِق را به‌ كار خواهد گرفت‌ و اگر اسب‌ به‌ جلو پريد بايد او را نوازش‌ كرد. اين‌ تمرين‌ بايد تا آن‌ جا كه‌ تكرار شود تا اسب‌ منظور سوار را دريافته‌ به‌ سادگي‌ به‌ اثرها جواب‌ دهد. مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ سوار اسب‌ را به‌ حركت‌ به‌ جلو وادار كند. او مي‌بايست‌ اين‌ فشارها را به‌ مرور كاهش‌ دهد تا اسب‌ را نسبت‌ به‌ آنها بي‌تفاوت‌ نشود. مقاله کامل در مورد اسب


اسب‌ كله‌ شق‌:

اين‌گونه‌ اسبي‌ قادربه‌ تحرك‌ و اعمال‌ قدرت‌ است‌ و مايل‌ نيست‌ آنها را درخدمت‌ سوار كار بي‌تفاوت‌ بگذارد.

و نكته‌ اين‌ جاست‌ كه‌ اسب‌ پي‌ ببرد سوار آنقدرها خبره‌ و مصمم‌ نيست‌.

اسب‌ به‌ سرعت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ پي‌ برده‌ و سردست‌ مي‌زند و مشكل‌ بتوان‌ اين‌ حركت‌ را از سرش‌ انداخت‌.

براي‌ حل‌ مشكل‌ سواري‌ موردنياز است‌ كه‌ به‌ زين‌ چسبيده‌ وبدون‌ اينكه‌ اسب‌ اجازه‌ نافرماني‌ بدهد اورا به‌ جلوهدايت‌ كند.

به‌ محض‌ اطاعت‌ اسب‌ سوار بايد او را نوازش‌ كرده‌ و اطمينان‌ اسب‌ را جلب‌ كند. به‌ محض‌ اين‌ كه‌ سوار احساس‌ كند اسب‌ مي‌خواهد رم‌ كند و يا سردست‌ بزند، بايد يكي‌ از دستجلوها را كشيده‌ و مانع‌ حركت‌ او شود و دقت‌ كند كه‌ حركت‌ طولاني‌ نباشد، چه‌ ممكن‌ است‌ اسب‌ روي‌ سواركار به‌ غلطد. مقاله کامل در مورد اسب


نامتناسب‌ بودن‌ اندام:

‌ امروزه‌ اسب‌هايي‌ كه‌ داراي‌ مشكلاتي‌ در اندام‌ هستند به‌ ندرت‌ براي‌ فروش‌ به‌ عنوان‌ اسب‌ ورزشي‌ ارائه‌ مي‌شوند.

اگر اين‌ عدم‌ تناسب‌ فقط‌ مربوط‌ به‌ ضعف‌ دست‌ و پاها و مفاصل‌ باشد، با مراقبت‌ و پيگيري‌ و حفاظت‌ مي‌توان‌ اين‌ نقاط‌ ضعيف‌ آنها را همراه‌ با پرورش‌ ساير اندام‌ها پروراند. البته‌ گفتن‌ اين‌ مطلب‌ بسيار ساده‌ و عمل‌ آن‌ بسيار مشكل‌ است‌.


نامتناسب‌ بودن‌ گردن:

امروزه‌ اين‌ اسب‌ها كمتر براي‌ فروش‌ ارائه‌ مي‌شوند.

اگر علاوه‌ برنامتناسب‌ بودن‌ گردن‌ فك‌ پايين‌ هم‌ سنگين‌ و بزرگ‌ باشد، احتمال‌ درست‌ كردن‌ چنين‌ اسبي‌ خيلي‌ ضعيف‌ است‌.

بزرگي‌ و سنگيني‌ فك‌ پايين‌ به‌ اسب‌ اجازه‌ نمي‌دهد به‌ آبخوري‌ شود.

چرا كه‌ استخوان‌ بزرگ‌ فك‌ پايين‌ روي‌ گردن‌ فشار آورده‌ و اجازه‌ فعاليت‌ را از آن‌ مي‌گيرد. من‌ پيشنهاد مي‌كنم‌ با چنين‌ اسبي‌ كار نشود.
بعضي‌ از اشكالات‌ گردن‌ مثل‌ شكستگي‌ از مهره‌ سوم‌ ناشي‌ از دست‌هاي‌ خشن‌ سواركار است‌، به‌ هنگام‌ تربيت‌ اسب‌ جوان‌ يا اسبي‌ كه‌ در اثر بدسواري‌ خراب‌ شده‌ است‌، بايد پيرو همان‌ اصولي‌ بود كه‌ اسب‌ از عقب‌ به‌ جلو درست‌ مي‌شود، نه‌ اين‌ كه‌ روي‌ سر و گردن‌ او فشار آورده‌ و آنها را از كار بياندازيم‌.

فهرست مطالب این مقاله:

خاستگاه وتکامل اسب

چگونه اسب انتخاب کنیم

اسبهایی که اشکال اندام ویااخلاقی دارند

بداخلاقی

اسب عصبی

اسب تنبل

اسب کله شق

نامتناسب بودن اندام

نامتناسب بودن گردن

گردن گوزنی

شکل غلط کمر

کمرکوتاه

اسبی که عقبش بلندتر ازجلوست

کپل های افتاده یابزکپل

نقص درپاها

استانداردهای محل نگه داری اسب

حصار

پایه های چوبی وسیم

حصارهای الکتریکی

درختچه

دیوار

حصارهای نامناسب عبارتنداز

حصارهای توری

سیم خاردار

دروازه

تغذیه

نکاتی درموردتغذیه اسب هایی که درمرتع ویاپادوک هستند

اصول کلی رفتاربا اسب

خوش رفتاری

ارتباط

انظباط وتشویق

چگونگی رفتاربااسب

چگونگی نزدیک شدن به اسب دراصطبل

رفتارشناسی اسب

روش طبیعی زندگی اسب

وجوه تمایز- مشخصات

اجتماعی بودن

پرسه زنی

چرنده

سازوکاردفاعی

کنجکاوی

قانون سلسله مراتب

تقلید

حافظه قوی

غرایز

ترس

عصبیت

خشم

درد

خشنودی

ناخشنودی

هیجان زده

شرارت

بازی گوشی

هوشیاری

نبردبرسرقلمرو

اصوات

شیهه

شیهه ملایم

هرهر

صدای خارج شده ازدماغ

شیهه جیغ مانند

فرنه

جیغ

اه

اسبان بومی ایران

 

منابع

تعداد صفحات

11-20

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

فایل PDF

دارد

میانگین امتیاز

5.00

01
( 1 نقد و بررسی )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 نظر برای این مقاله

  1. 01

    توسط سمیه

    بدرد بخور و کار راه انداز بود. ممنون ازتون

گروه مقالات